wtorek, 19 stycznia, 2021

Odpowiedz na: egzamin na audytora w projekcie zmiany uofp

Home Forum Sektory Samorządy egzamin na audytora w projekcie zmiany uofp Odpowiedz na: egzamin na audytora w projekcie zmiany uofp

#6189
marzena
Uczestnik

Art. 56.
1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie przeprowadzania audytu i kontroli;
6) nie była pracownikiem lub nie pełniła służby lub nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 – 1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999r. Nr 42, poz. 428).
to nie jest żadna prowokacja