środa, 19 maja, 2021

Odpowiedz na: egzamin na audytora w projekcie zmiany uofp

Home Forum Sektory Samorządy egzamin na audytora w projekcie zmiany uofp Odpowiedz na: egzamin na audytora w projekcie zmiany uofp

#6212
marzena
Uczestnik

projekt przesłałam, ale z wiadomego powodu źródła podać nie mogę.
pozdrawiam
Art. 60.
Audytor wewnętrzny przedstawia kierownikowi jednostki, a w przypadku jednostek:
1) o których mowa w art. 54 ust. 1 i 3, z wyjątkiem jednostek podsektora samorządowego, także Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego;
2) podsektora samorządowego, także organowi stanowiącemu jednostki samorządowej,
– do końca marca każdego roku sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.