poniedziałek, 8 marca, 2021

Odpowiedz na: projekt uofp – 01.01.2007

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW projekt uofp – 01.01.2007 Odpowiedz na: projekt uofp – 01.01.2007

#6231
misio
Uczestnik

witam,
projekt ustawy jutro postaram się przesłać na PAW

ale dla mnie, jako że pracuje w JST najciekawsze są te artykuły:
art.54 ust.3. Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach zaangażowanych w proces wdrażania programów lub projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, bez względu na kwotę dochodów publicznych lub wydatków publicznych tych jednostek.
Art. 56.
1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
5) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie przeprowadzania audytu i kontroli;
Art. 62.
Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:
1) organizację audytu wewnętrznego oraz wymagane kwalifikacje zawodowe audytorów wewnętrznych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 5, a także sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 55 ust. 6 ;
Art. 67a.
W odniesieniu do jednostek podsektora samorządowego zadania określone w art. 65 ust. 3 (czyli ocenę) wykonują Regionalne Izby Obrachunkowe, w ramach realizacji zadań określonych w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm. )), na podstawie kryteriów oceny opracowanych przez Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego.”;
pozdro:smile: