wtorek, 18 maja, 2021

Odpowiedz na: Instytucje kultury

Home Forum Sektory Samorządy Instytucje kultury Odpowiedz na: Instytucje kultury

#6314
terka
Uczestnik

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta i jednoznaczna.
Za tak przemawiają następujące zapisy aktów prawnych:
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej mówi wyraźnie m.in. o samorządowych instytucjach kultury.
Działalność kulturalna jest zadaniem własnym j.s.t., a prowadzić ją może właśnie za pomocą samorządowych instytucji kultury, które de facto posiadają osobowość prawną.
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie mówi wiele o pracownikach takich jednostek, nawet nie ma takiego rodziału. Natomiast ustawa i pracownikach samorządowych mówi, że określa ona status pracowników zartudnionych m.in. w gminnych jednostkach i zakładach budzetowych. Nie mówi więc tylko i wyłącznie o jednostkach budzetowych, lecz ogólnie o jednostkach gminy.
W ustawie o pracownikach samorządowych jest zapis, który mówi, że nie stosuje się jej do pracowników, których status określają inne przepisy. W lexie jako tych, do których się nie stosuje tej ustawy wymieniane sa w zasadzie dwie grupy: nauczyciele i służba cywilna
W komentarzu do tego artykułu przeczytałam, że do wszystkich pracowników jednostek, których status nie został uregulowany w innym akcie prawnym, ma zastosowanie ustawa o pracownikach samorządowych.
Na podstawie analizy w.w aktów prawnych uważam, że przepisy ustawy o pracownikach samorządowych w odniesieniu do pracowników instutucji kultury mają zastosowanie w zakresie obowiązku przeprowadzania naboru na wolne stanowiska.
Pozdrawiam