czwartek, 6 maja, 2021

Odpowiedz na: Prowadzenie rachunkowości

Home Forum Sektory Samorządy Prowadzenie rachunkowości Odpowiedz na: Prowadzenie rachunkowości

#6388
terka
Uczestnik

Witam,
pozwolę sobie zabrać głos w tej dyskusji.
Przytoczę najpierw treść przepisu ustawy o systemie oświaty:
„Art. 5 ust. 7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki;
4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Art. 5 ust. 9. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3.”
Zgodnie z powyższym, jst. może prowadzić w urzedzie obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.
Wówczas oszczędza m.in.na: wynagrodzeniu dla pracowników księgowości (w tym głównego księgowego każdej z jednostek oświaty, na zakupie programów finansowo-księgowych dla każdej z tych jednostek odrębnie).
pisże o tych oszczędnościach, by uczulić Cię, goga, że jeśli podniesiesz problem, to mozesz spotkać sie z tymi argumentami.
W świetle powyższego przepisu nie ma powodu, by w każdej ze szkół był główny księgowy (choć oczywiście, nie ma tu korelacji z ustawą o finansach publicznych). Głównym księgowym wszystkich obsługiwanych jednostek powinien być pracownik, zatrudniony w urzedzie, w tej komórce, która obsługuje oświatę. Powinien mieć oczywiście wszelkie uprawnienia, wynikające z ustawy o finansach.
Prowadzenie ksiegowości tych jednostek w jednym programie finansowo-księgowym nie uważałabym za nieprawidłowe, pod warunkiem ustalenia odpowiedniego planu kont i analityki. Widziałam takie sposoby prowadzenia księgowości, są czytelne i przejrzyste. Moim zdaniem nie ma co kopii kruszyć o odrębne ksiegowości, bo wypłynie argument o oszczędności.
Odrębną sprawą jest rachunek bankowy. Moim zdaniem powinien być odrębny dla każdej z jednostek, ale też pewnie wypłynie argument oszczędzania na opłatach za prowadzenie rachunków.
Co do uzgadniania salda rachunku bankowego do bilansu – nie jest to możliwe przy jednym rachunku, ale jestem prawie przekonana że nie są sporżadzane nie tylko bilansy, ale takze jesnostkowe plany finansowe dla każdej ze szkół i przedszkoli oraz jednostkowe sprawozadania budżetowe (goga, potwierdzisz?). Jeżeli nie są sporządzane, to jest to duże naruszenie.
Nie ma jednak potrzeby ustalania instrukcji obiegu dokumentów czy planu kont dla każdej z tych jednostek odrębnie, wystarczy jeden dla potrzeb prowadzenia obsługi finansowo-ksiegowej.
To tyle na razie. Goga, postaram się przyjrzeć, jak to organizacyjnie powinno wyglądać(wprowadzenie takiej obsługi zarządzeniem, powierzenie obowiazków głównemu ksiegowemu) wygląda w praktyce u tych, co (może tacy są) robia prawidłowo. Nie wiem jednak kiedy to zrobię (terminy mnie gonią). Napisz, na kiedy to potrzebujesz.
Pozdrawiam