środa, 27 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych

Home Forum Sektory Samorządy Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych Odpowiedz na: Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych

#6505
terka
Uczestnik

Pragnę zauważyć, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy oceną, o której mówi ustawa o pracownikach samorządowych a oceną o której mowa w uofp.
Jedna dotyczy oceny pracownika, w tym, oprócz merytoryczności także jego postawy. Natomiast uofp. mówi o ocenie jednostki, nie audytora. Przytaczam treść art. 63 ust.3. „Minister Finansów dokonuje w jednostkach, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 2, z wyłączeniem jednostek podsektora samorządowego, oceny:
1) stosowania przepisów ustawy w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego,
2) funkcjonowania standardów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2
– zwanej dalej „oceną”.
Pozdrawiam