czwartek, 28 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Pytanie o obowiązywanie rozporządzenia

Home Forum Sektory Służba zdrowia Pytanie o obowiązywanie rozporządzenia Odpowiedz na: Pytanie o obowiązywanie rozporządzenia

#6650
jadtra
Uczestnik

To rozporządzenie w §1 w pkt. od 1 do 6 , nie wymienia „samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej” . W ustawie : uofp w art. 4 ust. 1 wpkt.7 zapisano że sektor publiczny tworzą „samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej” .
SPZOZY – maja własne plany kont wprowadzone do stosowania zarzdzeniem dyrektora spzoz (kierownika jednostki w rozumieniu uofp).
Ta odpowiedź jest prawidłowa o ile twoja jednostka spełnia w/w zapis uofp.