czwartek, 17 czerwca, 2021

Odpowiedz na: nadzór nad SPZPOZ

Home Forum Sektory Samorządy nadzór nad SPZPOZ Odpowiedz na: nadzór nad SPZPOZ

#6747
jadtra
Uczestnik

Jako audytor nie znalazłam w tym zakresie uregulowań wewnętrznych w mojej jsfp. 1. Nie był spełniony wymóg § 8 i § 10., brak było protokołów i upoważnień od roku 20…. 2. Jednostka nadzorująca sprawowała funkcję między innymi poprzez: decyzja zarzadu o badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, przyjęciu uchwałą rady powiatu wyniku badania. 3. § 6 wyegzekwowany uchwałą rady powiatu o przedkładaniu sprawozdań co kwartał: bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne co pół roku, roczne zgodnie z ustawą dot. sporządzania sprawozdawczości przez spzoz. Mój spzos ma dobre wyniki . 4. Nie ma materiałów o charakterze analizy np. wskażnikowej wyników prezentowanych w sprawozdaniach lub ustosunkowania sie do przedstawianych wskaźników itd. Są analizy informacji danych prezentowanej tj. : wzrosło zmalało w jakim punkcie, w tym analiza kosztów (specyfika wynikajaca z ustawowy o zoz-ach) . Wyniki są prezentowane przez wydział nadzorujący zarządowi
5. Kontroli z tytułu nadzoru § 3 i 4 nie było – brak dokumentu z kontroli.
Podsumowanie: jednostka nadzorująca – w urzędzie wyknawca wydział zdrowia wprowadzi stosowne uregulowania , w których będzie zapisana procedura dot. nadzoru wynikającego z zapisów RZM. Nie było takich uregulowań w formie : instrukcji czy regulaminu , który określałby jak nadzór ma być wykonywany .
Kompleksowa kontrola została przeprowadzona w I pł. br. w zakresie wskazanym tym rozporządzeniem oraz uofp . Napisałam ogólnie o wszystkim, bo jak czytałaś Rozporządzenie było egzekwowane w części