poniedziałek, 18 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Prawidłowe zastosowanie numeru NIP w samorządzie

Home Forum Sektory Samorządy Prawidłowe zastosowanie numeru NIP w samorządzie Odpowiedz na: Prawidłowe zastosowanie numeru NIP w samorządzie

#6861
king
Uczestnik

Od 1 maja 2004 r. czyli od wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004r. podatnikiem podatku Vat jest Gmina, a nie Urząd Gminy.
Stosownie do Art.15 ust.6 cyt. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujacych te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami , dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
W świetle powyższego przepisu to właśnie jednostki samorządu teryt.(gminy, powiaty, województwa) ze względu na przyznaną im ustawowo osobowość prawną, są podatnikami podatku od tow. i usług, o ile spełniają pozostałe warunki wskazane w art.15 ustawy).
W związku z tym jedn.sam.ter.podlegaja obowiązkowi ewidencyjnemu. Samorządowe osoby prawne (gminu, powiaty, województwa) nie maja własnych struktur organizacyjnych zaś nałożone zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Tak więć urzędy powołowywane są jedynie w celu technicznej realizacji działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a więc nie funkcjonują samodzielnie lecz w imieniu i na rachunek poszczególnych jednostek.
Reasumując w swietle ustawy o podatku od towarów i usług to własnie gmina jest podatnikiem podatku Vat. W rozliczeniach pod.Vat Urząd gminy powinien posługiwać się w zakresie pod.VAT NIP nadanym odpowiedniej jednostce samorządu terytorialnego tj.gminie.