wtorek, 18 maja, 2021

Odpowiedz na: Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych

Home Forum Sektory Samorządy Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych Odpowiedz na: Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych

#6908
miszaw
Uczestnik

Witam.
Zgodnie z projektem rozporządzenia pracodawca będzie dokonywał oceny na podstawie kryteriów obowiązkowych i spośród wbranych przez siebie (3-5) kryteriów nieobowiąkowych, w tym m.in kryterium „wiedza specjalistyczna” 😀
Niestety wg tego projektu w przypadku negatywnej oceny audytor wew. nie będzie mógł odwołać się do GIAW, a jedynie do kierownika (osoby,która sporządzi negatywną ocenę):
„§ 8.1. Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania do kierownika jednostki, o której mowa w art. 1 ustawy, zatrudniającej ocenianego w ciągu 7 dni od doręczenia oceny.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy obowiązki bezpośredniego przełożonego realizuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa lub kierownik jednostki, o której mowa w art. 1 ustawy.”
Obecnie projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, może w MF przypomną sobie o „niezależności” audytorów wewnętrznych zatrudnionych w samorządzie ❓
Pozdrawiam Michał