niedziela, 25 lipca, 2021

Odpowiedz na: zakładowy plan kont

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna zakładowy plan kont Odpowiedz na: zakładowy plan kont

#7011
eo
Uczestnik

Nie, nie chodzi tu o korespondencję kont która wynika z zasady podwójnego zapisu (WN/MA). konta ksiąg pomocniczych służą do uszczegółowienia ewidencji prowadzonej do konta głównego (konta księgi głównej) przykładem jest tu np. rachunek bankowy wydatków – na koncie księgi głównej będących zbiorczą ewidencją ksiąg pomocniczych możesz np. sprawdzić jaki jest aktualny stan rachunku, na kontach ksiąg pomocniczych jesteś w stanie określić wysokość wydatków dokonanych w ramach poszczególnych działów/rozdziałów czy paragrafów. Sposób ujmowania zdarzeń na kontach księgi głównej wynika z przyjętej polityki rachunkowości w jednostce, – możesz prowadzić ewidencje zarówno w księdze głównej jak i księgach pomocniczych, lub w księdze głównej powielać zapisy ksiąg pomocniczych. Podstawą jednak, mającą największy stopień uszczegółowienia będą księgi pomocnicze. Obecnie prowadząc księgi w określonym programie komputerowym zazwyczaj dokonuje on automatycznie suwomań zapisów na kontach ksiąg pomocniczych przenosząc salda i obroty na kont aksięgi głównej