poniedziałek, 17 maja, 2021

Odpowiedz na: i juz wszystko jasne

Home Forum Egzaminy egzaminy i juz wszystko jasne Odpowiedz na: i juz wszystko jasne

#7038
jolkag1
Uczestnik

zasada (powszechności ) zupełności w klasycznym ujęciu, jest to postulat aby wszystkie jednostki powiązane z budżetem wchodziły do niego całością swoich dochodów i wydatków; współcześnie występuje często budżetowanie netto. w związku z powyższym rzeczywiście może nie byc realizowana w praktyce, ale dlaczego wtedy odpowiedź d, co to znaczy przemienności organów w procesie tworzenia budżetu? Co autor pytania miał na myśli?????
Znalazłamw necie jeszcze coś takiego: „W pierwszym etapie – opracowania projektu budżetowego – można wyróżnić kilka podetapów. Poszczególne etapy zaś, związane z opracowaniem budżetu państwa, zostały zastrzeżone do kompetencji ściśle określonych w przepisach organów administracji rządowej. Do organów centralnych, które zajmują się opracowaniem budżetu państwa , zalicza się: Radę Ministrów, Ministerstwo Finansów i poszczególne ministerstwa branżowe, wraz z podległymi im jednostkami.” czyzby to było uzasadnienie odpowiedzi d?