wtorek, 19 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Ustawa prawo zamówień publicznych

Home Forum Sektory Samorządy Ustawa prawo zamówień publicznych Odpowiedz na: Ustawa prawo zamówień publicznych

#7110
agniechar61
Uczestnik

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6000 EURO. Wszystkie więc zamówienia przekraczające 6000 EURO obligują do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Przelicz kwotę netto na euro wg kursu 4,3870 (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.05.2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawe przeliczania wartości zamówień publicznych -Dz. U nr 87 poz. 610 z 2006 r.). Pozdrawiam