środa, 5 maja, 2021

Odpowiedz na: Ustawa prawo zamówień publicznych

Home Forum Sektory Samorządy Ustawa prawo zamówień publicznych Odpowiedz na: Ustawa prawo zamówień publicznych

#7126
agniechar61
Uczestnik

jeżeli na fakturach jest powołany art. 70 ustawy, to oznacza że zastosowano tu jeden z trybów zamówień – zapytanie o cenę. Powinnaś sprawdzić czy prawidłowo wykonywany jest przedmiot zamówienia – zgodnie z podpisaną z Wykonawcą umową, czy jest określona maksymalna wartość nominalna zobowiązania w umowie (bądź wynagrodzenie ryczałtowe) i czy ta kwota odpowiada kwocie określonej na fakturach – czy nie ma przekroczeń. Ponadto należałoby sprawdzić prawidłowość przeprowadzenia całej procedury, a więc czy było przesłane do co najmniej 5 wykonawców zaproszenie do składania ofert wraz z siwz, czy siwz jest zgodne z art. 36 ustawy PZP. Pozdrawiam