sobota, 17 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: zwrot VAT przez Urząd Skarbowy

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne zwrot VAT przez Urząd Skarbowy Odpowiedz na: zwrot VAT przez Urząd Skarbowy

#7182
king
Uczestnik

Szkolenia są formą działalności (sprzedaży) zwolnionej od podatku Vat w związku z tym firmie nie przysługuje zwrot podatku Vat
z Urzędu Skarbowego.
Podatek Vat Beneficjent winien był uwzględnić w projekcie jako wydatek kwalifikowalny i złożyć oświadczenie o kwalifikowalności Vat (wg obowiązującego wzoru).
Jeśli podatku nie uwzględnił w projekcie jako wydatku kwalifikowalnego i złożył oświadczenie o niekwalifikowalności tegoż podatku to koszty Vat Beneficjent ponosi z własnej kieszeni.
Jedno wyjście dla jednostki składającej projekt to rozmowa z Instytucją Wdrażającą o możliwości przesunięć w kategoriach wydatku.