piątek, 16 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Są projekty zmian dot. audytu

Home Forum Egzaminy egzaminy Są projekty zmian dot. audytu Odpowiedz na: Są projekty zmian dot. audytu

#7661
szymonek123
Uczestnik

Art. 51. 1. Audytorem wewnetrznym moze byc osoba, która:
1) ma obywatelstwo panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba ze przepisy odrebne uzalezniaja zatrudnienie
w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzysta z pelni praw publicznych;
3) nie byla karana za popelnione umyslnie przestepstwo lub przestepstwo skarbowe;
4) posiada wyzsze wyksztalcenie;
5) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnetrznego;
6) nie byla pracownikiem lub nie pelnila sluzby lub nie byla wspólpracownikiem organów
bezpieczenstwa panstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 pazdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczenstwa panstwa z
lat 1944 – 1990 oraz tresci tych dokumentów (Dz.U. Nr ……. , poz……..).
2. Minister Finansów okresli, w drodze rozporzadzenia, wymagane kwalifikacje zawodowe,
o których mowa w ust. 1 pkt 5, oraz tryb zatrudniania na stanowisku audytora wewnetrznego,
uwzgledniajac staz pracy na stanowiskach zwiazanych z audytem lub kontrola oraz
certyfikaty i inne poswiadczenia zawodowe.

Może to nie wywróci do góry nogami sens egzminu.
Myślę, że nie zlikwidują tego ot tak, tym bardziej że inne tego typu fachowe egz. dalej są w utrzymaniu ( egz. na upr. księgowego, doradcy itp.)
A z drugiej strony mamy do czynienia z takim faktem iż większość AUDYTORÓW owszem zna przepisy ale mają problem z „technicznymi” zadaniami audytowymi. Śmiem twierdzić, iż każdy nabiera doświadczenie z czasem…
Więc fajnie by było jeśli by nie eliminować z kręgu audytorskiego osób posiadających doświadczenie w kontroli