czwartek, 13 maja, 2021

Odpowiedz na: Dotychczasowe osiągnięcia audytu wewnętrznego w Polsce

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW Dotychczasowe osiągnięcia audytu wewnętrznego w Polsce Odpowiedz na: Dotychczasowe osiągnięcia audytu wewnętrznego w Polsce

#7707
audytorek1
Uczestnik

1.Identyfikacja i obszarów ryzyka w jsfp.
Uzasadnienie:
Do czasu wprowadzenia audytu w sektorze publicznym nie dokonywano profesjonalnej analizy ryzyka w poszczególnych obszarach działalności jednostek.
2.Ocena jakości i efektywności systemu zarządzania jfsp.
Uzasadnienie:
Do czasu wprowadzenia audytu oceny takiej dokonywały jednostki nadrzędne na zasadzie kontroli zewnętrznej dokonywanej ex post (możliwe były w związku z tym jedynie działania naprawcze a nie zapobiegąjace ewentualnym nieprawidłowościom)
3. Dokonywana na bieżąco: weryfikacja, uporządkowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych w poszczególnych jednostkach
Uzasadnienie:
Sprawniejsze działanie jednostek w warunkach nieustannie zmieniających sie przepisów prawa.