czwartek, 21 stycznia, 2021

Odpowiedz na: dlaczego autopoprawka do rządowego projektu (…) nie powinna wejść w życie

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW dlaczego autopoprawka do rządowego projektu (…) nie powinna wejść w życie Odpowiedz na: dlaczego autopoprawka do rządowego projektu (…) nie powinna wejść w życie

#7717
audytorek1
Uczestnik

1.Wprowadzenie poprawki doprowadzi do praktyczniej likwidacji audytu w większości jsfp.
Uzasadnienie:
Poprawka drastycznie zmniesza liczbę jednostek zobowiązanych do prowadzenia audytu.
2.Wprowadzenie poprawki może spowodować zaniechanie wprowadzania standardów wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach.
Uzsadnienie:
W chwili obecnej to audytorzy wewnetrzni dokonują obiektywnej oceny dostosowania kontroli wewnętrznej do obowiązujących standardów kontroli finansowej.
3.W większości jsfp nie będzie dokonywana ocena skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej.
Uzasadnienie:
Brak będzie osoby odpowiedzialnej za dokonywanie takiej obiektywnej oceny.