środa, 20 stycznia, 2021

Odpowiedz na: dlaczego autopoprawka do rządowego projektu (…) nie powinna wejść w życie

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW dlaczego autopoprawka do rządowego projektu (…) nie powinna wejść w życie Odpowiedz na: dlaczego autopoprawka do rządowego projektu (…) nie powinna wejść w życie

#7722
sebastian
Uczestnik

1. audyt ma być prowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu, ale MF będzie zlecal wykonywanie zadań audytowych. a gdzie analiza ryzyka danej jednostki?
2. zgodnie ze standardami audytor ma mieć zagwarantowaną niezależność, ale standardy to nie przepis prawa, więc jak wyegzekwować (zagwarantować) tę niezależność.
3. przemilczana jest kwestia umiejscowienia audytorów w strukturze jednostek.
4. art. 51 ust. 2 – niższa ranga określania kwalifikacji; w zależności od tego, kto jest w danej chwili MF, a MF tylko się bywa.
5. calkowite uzależnienie funkcji audytu od MF.
6. art. 51 ust. 3 – może naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

i można by tak dalej.