poniedziałek, 8 marca, 2021

Odpowiedz na: Do niedoszłych audytorów

Home Forum Egzaminy egzaminy Do niedoszłych audytorów Odpowiedz na: Do niedoszłych audytorów

#8013
monikaprawnik
Uczestnik

Postanowiłam napisać taką wersję light – bez ostrego wytykania im niezgodności z przepisami, ale jednocześnie dosyć stanowczą. Proponuję, abyśmy wysłali do MF pismo następującej treści:

W związku z oficjalnym pojawieniem się Autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1078), prosimy o wyjaśnienie nam sprawy związanej z odwołaniem egzaminu na audytora wewnętrznego, wyznaczonego uprzednio na dzień 21 listopada bieżącego roku. Jesteśmy tym żywo zainteresowani, gdyż zamierzaliśmy do tego egzaminu przystąpić. W tym celu wysłaliśmy wszelkie wymagane dokumenty, a także wnieśliśmy opłatę egzaminacyjną. W Komunikacie z dnia 14 listopada br. W sprawie odwołania egzaminu na audytora wewnętrznego podana została informacja, iż „kolejne terminy egzaminów na audytora wewnętrznego zostaną wyznaczone przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, niezwłocznie po jej powołaniu przez Ministra Finansów na podstawie art.59 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)” Jenocześnie telefonicznie udzielano nam informacji, że najprawdopodobniej kolejny egzamin zostanie zorganizowany dopiero w przyszłym roku. Z Uzasadnienia do wspomnianej na początku Autopoprawki jasno natomiast wynika, że Pani Minister nie zamierza powoływać żadnej nowej Komisji Egzaminacyjnej, której zadaniem byłoby organizowanie egzaminów na audytora wewnętrznego, gdyż „nie ma konieczności organizowania nie uznawanych poza polską administracją egzaminów”. Prosimy zatem o wyjaśnienie nam tych dwóch sprzecznych ze sobą informacji płynących z Ministerstwa Finansów. Jednocześnie prosimy o umożliwienie nam zdawania rzeczonego egzaminu. Skoro Pani Minister nie zamierza powoływać nowej Komisji Egzaminacyjnej (co wynika z przytoczonego fragmentu Uzasadnienia do Autopoprawki), prosimy, aby przedłużyła kadencję Komisji dotychczasowej celem jednorazowego przeprowadzenia – zapowiadanego na dzień 21 listopada br., a następnie odwołanego – egzaminu na audytora wewnętrznego. Prośbę naszą motywujemy tym, iż egzamin został zapowiedziany ponad rok wcześniej (we wrześniu 2005 roku), a odwołany 7 dni przed wyznaczonym terminem. W zawiadomieniu o odwołaniu egzaminu nie został nam również podany żaden nowy, konkretny termin egzaminu kolejnego. Jednocześnie zaznaczamy, że jesteśmy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu Ministerstwa Finasów niezależnie od tego, jak potoczą się losy audytu wewnętrznego w Sektorze Publicznym. Umiejętności potwierdzone owym certyfikatem umożliwiłyby nam bowiem z pewnością korzystne zatrudnienie w przedsiębiorstwach prywatnych. Uważamy również, iż mamy prawo do zdawania tego egzaminu, gdyż – jak pozwolimy sobie jeszcze raz podkreślić – był on zapowiadany od ponad roku, a odwołany 7 dni przed terminem. W tych okolicznościach, a także w połączeniu z zacytowanym wcześniej fragmentem Autopoprawki – jest to dla nas naprawdę trudne do zaakceptowania.
Na przygotowanie się do tego, niełatwego przecież egzaminu, strawiliśmy wiele miesięcy. Prosimy więc o okazanie nam szacunku – szacunku dla naszego czasu i wysiłku związanego z nauką do egzaminu, a także dla naszych pieniędzy wydanych na szkolenia, materiały naukowe itp.
Z poważaniem…
Proszę o konsultację. Co o tym myślicie?