środa, 20 stycznia, 2021

Odpowiedz na: najpierw audyt teraz kontrola finansowa

Home Forum Sektory Samorządy najpierw audyt teraz kontrola finansowa Odpowiedz na: najpierw audyt teraz kontrola finansowa

#8118
szymonek123
Uczestnik

Zgodnie z dyspozycją art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie, przez podległe oraz nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola, o której mowa w tym przepisie obejmuje corocznie co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych.

Mając na uwadze cel omawianej kontroli, a mianowicie uzyskanie – w ramach ogólnego nadzoru sprawowanego na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy – miarodajnych informacji służących ocenie stosowania wspomnianych procedur, ich adekwatności i skuteczności, powyższy wskaźnik należy odnieść do każdej podległej i nadzorowanej jednostki z osobna. Oznacza to, że kontrola wykonywana przez przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego powinna objąć swoim zakresem podmiotowym wszystkie jednostki nadzorowane i podległe.

W przepisach ustawy o finansach publicznych nie określono szczegółowego trybu przeprowadzania powyższej kontroli. W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, iż zasadnym byłoby określenie przez zarząd powiatu trybu i procedur przeprowadzania tej kontroli w jednostkach podległych, w tym w starostwie powiatowym. W powyższych procedurach należałoby jednoznacznie określić kwestie związane z zadaniami i obowiązkami poszczególnych uczestników procesu kontroli

czy mam rozumieć że w powiatach kontrola 5 % wydatków jedn.podległych pozostanie
a uchylenie art. 46 – likwiduje taką kontrolę w gminie?