czwartek, 13 maja, 2021

Odpowiedz na: nowa poprawka z 29.11.2006 dyskryminuje nas calkowicie

Home Forum Egzaminy egzaminy nowa poprawka z 29.11.2006 dyskryminuje nas calkowicie Odpowiedz na: nowa poprawka z 29.11.2006 dyskryminuje nas calkowicie

#8279
martinez
Uczestnik

Myślę, że nie powinniśmy odnosić się w tych protestach to konkretnej poprawki bo te się zmieniają co chwile! Piszmy jak uważamy, że powinien być zorganizowany audyt w Polsce. Proponuje poważny egzamin składający się z bloków – metodyka, analiza ryzyka, rachunkowość, prawo, statystyka itp. Kontrolerzy byliby zwalniani z części z których są certyfikowani ale uprawnienia i tak należy zdobyć. Dla osób bez doświadczenia wymóg praktyki (nie dotyczy kontrolerów, rewidentów)

Koordynacja audytu – jak ktoś napisał – program wspierający audyt, który łatwo i czytelnie eksportowałby wymagane informacje dla rady ministrów.

Obsada kadrowa audytu proporcjonalnie do ilości środków w dyspozycji jednostki i/lub ilości pracowników. Wprowadzenie asystentów audytu – po egzaminie, ale jeszcze bez praktyki. Aby wzmocnić system audytu zwiększyć kadry audytu!

Wzmocnić podległość AW kierownikowi jednostki (zgodnie ze standardami), w wyjątkowych okolicznościach i z wyprzedzeniem audyt na zlecenie rady ministrów, przesyłanie sprawozdań w wymaganej przez RM przekrojach.

Obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego pracowników AW. Cykliczne konferencje audytorów – stowarzyszeń – MF w celu usprawniania metodyki, dzielenia się najlepszymi praktykami itp.

Ocena Departamentu KKFIAW polegająca na potwierdzaniu, że funkcja AW działa zgodnie ze standardami – nie tylko powierzchowne kontrole formalne, ale wejście także w merytorykę. Komórki audytu powinny być co jakiś czas poddane zewnętrznej weryfikacji.