piątek, 2 grudnia, 2022

Odpowiedz na: Poszukuję podstawy prawnej do umocowania audytora wewnętrznego.

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne Poszukuję podstawy prawnej do umocowania audytora wewnętrznego. Odpowiedz na: Poszukuję podstawy prawnej do umocowania audytora wewnętrznego.

#831
leon
Uczestnik

Szanowni koledzy. Zasady prowadzenia audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z UE zawarte są w uzupełnieniach programowych ( w formie rozporządzenia. Tam podane jest kiedy audyt zewnętrzny jest wymagany dla projektu- kwota progowa. Podmioty uprawnione do swiadczenia taich usług są tam określone bardzo ogólnie – posiadający odpowiednie kompetencje. Kwestia audytu zewnętrznego nie ma żadnych umocowań prawnych. Ustawa o biegłych rewidentach którzy dosyć często nazywają się audytorami zewnętrznymi odnosi się przede wszystkim do badania sprawozdań finansowych w związku z ustawą o rachunkowości i nie posługuje się nigdzie kreśleniem audyt zewnętrzny. Uszczegółowienie wymogów co do osób i podmiotów mogących świadczyć audyt zewnętrzny znajdują się w oficjalnych wytycznych Instytucji zarządzających programem operacyjnym. W SPO RZL są to biegli rewidenci, audytorzy wewnętrzni z egzaminem MF lub międzynarodowym. ZPORR jest coraz bliższy tego rozwiązania. W sprawie sczegółów należy kontaktować sie z Instytucjamio zarządzającymi np. MGiP. W mojej ocenie prowadzenie audytu zewnętrznego przez audytora wewnętrznego pod warunkiem braku konfliktu interesów jest wskazane i nie zabrania tego żaden ak prawny Pozdrawiam Leon