czwartek, 17 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Opinia z audytu środków unijnych.

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne Opinia z audytu środków unijnych. Odpowiedz na: Opinia z audytu środków unijnych.

#8397
jadtra
Uczestnik

Do Simon -pisząc informację dokładnie zpisłam nazwy instytucji na dokumencie. Dodam jeszcze , że ;
1,.pismo z 27.09.2005 -ten sam Departament ale Ministerstwo Gospodarki I Pracy , a
2. pismo 07.12.2005 juz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
a wszędzie Departament Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym , telefony bez zmiany.
Nie chodzi tu o przytoczony „szczyt zarządzania” , ale o etap Beneficjent czyli PUP przekazujący sprawozdanie z wykonansego audytu zewnetrznego do WUP =IW Audyt zewnetrzny jest wymagany gdy przekroczona zostanie kwota 1 mln. PLN (suma projektów) lub 700 tys. PLN gdy 1-en projekt realizowany przez Beneficjenta.
Moja odpowiedź myślę, że została właściwie zrozumiana i nikogo nie wprowadziłam w błąd (mam nadzieję).