piątek, 5 marca, 2021

Odpowiedz na: normalny temat – kontrasygnata

Home Forum Sektory Samorządy normalny temat – kontrasygnata Odpowiedz na: normalny temat – kontrasygnata

#8415
irenaanna
Uczestnik

Jeszcze raz: Zarząd Powiatu jest umocowany do zawierania umów w imieniu powiatu, skarbnik składa kontrasygnatę w przyp. zaciągania zobowiązań. ZP ma prawo upoważnić do niektórych czynności kierowników jednostek org. nie posiadających osob. prawnej. Jeśli tego nie zrobi, wtedy sam podpisuje i zaciąga. Pozdrawiam i życzę pogody!
Irena