czwartek, 13 maja, 2021

Odpowiedz na: Co z ta autopoprawką?

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW Co z ta autopoprawką? Odpowiedz na: Co z ta autopoprawką?

#8743
jadtra
Uczestnik

1. Poprzednia moja prośba o informcję jest aktualna.

2. Na 15.12.2006 zaplanowane jest posiedzenia Sejmu cytuję :
„Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr ) – 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła **
– sprawozdawca poseł”.
Można znaleźć pod poz. 31 porządku obrad sejmu na dzisiejszej stronie. Aktualne wg stanu na 12.12.12006