czwartek, 13 maja, 2021

Odpowiedz na: Audyt zamówień poniżej 6.000 euro

Home Forum Sektory Samorządy Audyt zamówień poniżej 6.000 euro Odpowiedz na: Audyt zamówień poniżej 6.000 euro

#8774
vito
Uczestnik

Witam!
Należy zwrócić uwagę na to czy wprowadzone zostały instrukcje wewnętrzne w sprawie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 6.000 euro. Mimo, że do tego typu zamówień nie stosuje się przepisów ustawy PZP, to jednak zamawiający musi stosować art. 35 ust. 3 utsawy o finansach publicznych, zgodnie z któym:
Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W związku z powyższym tego typu instrukjca powinna być opracowana.
Ponadto, należy sprawdzić czy zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu nie wydatkowali gdzieś kwot przekraczających równowartość wyrażonej w złotych kwoty 6.000 euro. Zadrza się to dość często. Pozdrawiam