wtorek, 19 stycznia, 2021

Odpowiedz na: prośba o radę

Home Forum Sektory Samorządy prośba o radę Odpowiedz na: prośba o radę

#8793
caliente
Uczestnik

hmm… skupiłabym się na procedurach zarządzania projektem
– jak planowano: czy oceniono potrzebę realizacji zadania, czy przed napisaniem SIWZ ustalono różne możliwe sposoby wykonania zadania (techniczne), czy sporządzono budżet projektu nie tylko w ujęciu kosztorysowym ale też obiektowym (np. jeżeli praca ma polegać na wygipsowaniu i pomalowaniu 100 m ściany to nie wystarczy ustalić ile kosztuje gipsowanie i malowanie ale ile kosztuje cała usługa od metra), czy ustalono harmonogram rzeczowo-finanowy zadania, czy przydzielono odpowiedzialność za kierowanie realizacją / nadzorowanie, czy ustalono procedurę wprowadzania zmian w zakresie przedmiotowym, kosztach i terminach realizacji, czy postanowienia umowy zabezpieczają zamawiającego przed głównymi ryzykami (nieterminowość, zła jakość robót)

– jak konrolowano / monitorowano realizację – czy były sporządzane okresowe raporty o postępie rzeczowym i finansowym, czy ustalano odchylenia od planu i badano ich przyczyny, czy roboty dodatkowe były uzasadnione i rzeczywiście niemożliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy, czy istotne zamiany w projekcie raportowano na odpowiedni szczebel organizacji, czy inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzał roboty podlegajace zakryciu (i potwierdzał wpisem w książce budowy)

UFF,… Paluszki mi wysiadły :mrgreen: a jest kjeszcze kilka zagadnień np związanych z odbiorem robót czy przyapadkami szczególnymi (np gdy inwestor kupuje i przekazuje wykonawcy materiały na budowę). Jeżeli będziesz badał sam nadzór czyli tylko pracę kieorwnika projektu i / lub inspektora nadzoru proponuję skupić się nad tym jakie mieli obowiązki (czy adekwatne, czy wystarczające) i jak je wykonywali.