środa, 16 czerwca, 2021

Odpowiedz na: ocena ofert

Home Forum Sektory Samorządy ocena ofert Odpowiedz na: ocena ofert

#8892
meg
Uczestnik

Za Rzeczpospolitą dodatek Dobra Firma:
” czytelnicy Dobrej Firmy pytają m.in., czy możliwość uzupełniania brakujących LUB BŁĘDNYCH dokumentów oznacza, że wolmo im złożyć zaświadczenia z datą PÓŹNIEJSZĄ niż termin składania ofert. OCZYWIŚCIE TAK! Właśnie taki cel przyświecał ustawodawcy. Wynika to również z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Mówi ono o dokumentach wystawionych „nie wcześniej niż… przed upływem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo składania ofert”. Oznacza to, że dokumenty te mogą być wystawione już po wskazanym terminie.

I jeszcze z innego źródła!

Włodzimierz Dzierżanowski – Trzeba się zastanowić, do czego w ogóle służą dokumenty składane przez wykonawców. Nie mają one potwierdzać, że wykonawca może wystartować w przetargu. Mają wskazywać, że jest zdolny zrealizować zamówienie. A z tej perspektywy dokument późniejszy jest nawet bardziej wiarygodny dla zamawiającego-dodaje. Jego zdaniem nie można też mówić o nierównym traktowaniu stron, bo wszyscy mają jednakowe prawo donieść brakujące papiery.
Odnośnie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów…częśc prawników uważa, że skoro pojawia się termin składania ofert, to dokumenty, nie mogą być wystawiane później. Włodzimierz Dzierżanowski – Nie zgadzam sie z tą interpretacją. Przepisy rozporządzenia mówia tylko tyle, że dokumenty nie mogą być starsze. Nie przesądzają zaś o tym. że nie mogą być późniejsze. Gdyby nawet jednak przyjąć ten tok rozumowania to i tak nie ma on znaczenia. Art. 26 ust.3 jest bowiem klasycznym LEX SPECIALIS i jako taki nie może być oceniany przez pryzmat rozporządzenia, które jest aktem niższej rangi- tłumaczy.

Jak dla mnie jestb to jasne. 😀 Pozdrawiam