poniedziałek, 8 marca, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#8945
agniechar61
Uczestnik

stowarzyszenie korzysta ze środków PFRON przydzielanych na podstawie zawartej z powiatem umowy. Środki są przelewane na konto stowarzyszenia co kwartał, a stowarzyszenie rozlicza się z nich sporządzając sprawozdania. W sprawozdaniu z III kwartału środki własne wykazane w sprawozdaniu przez stowarzyszenie stanowią 500 zł, a w sprawozdaniu z IV kwartału 300 zł. Na pytanie dlaczego uległy one zminiejszeniu ksiegowa odpowiedziła że prszeksięgowała środki z funduszu PFRON, w praktyce odbyło się to w ten sposób, że na fakturach z pieczecią ” zapłacono z PFRON” przekreślono tą adnotację i zapisano „zapłacono ze środków własnych”. Czy ta praktyka jest prawidłowa i zgodna z prawem i czy zmniejszenie wykazaqnego udziału środków własnych jest prawidłowe?