środa, 3 marca, 2021

Odpowiedz na: Degradacja budzetu JST – skarga dot. łamania jawności finansów publicznych

Home Forum Sektory Samorządy Degradacja budzetu JST – skarga dot. łamania jawności finansów publicznych Odpowiedz na: Degradacja budzetu JST – skarga dot. łamania jawności finansów publicznych

#9003
wojtania
Uczestnik

RIO w Warszawie w piśmie RIO-R-0712/ /05 Warszawa, dnia 23 grudnia 2005 r (http://www.warszawa.rio.gov.pl/komunik27.doc) napisało, cytuję:

W związku z opublikowaniem nowej ustawy o finansach publicznych należy ją uwzględnić przy uchwalaniu budżetu ( w roku bieżącym na podst. Art.. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(Dz U Nr62, poz.718 )).
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powinna zawierać w podstawie prawnej:
– art.182, 184 ewentualnie art.188 ust.2 ( w przypadku dodatkowych upoważnień dla org.wykonawczego) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104),

Podstawą prawną budżetów podejmowanych w grudniu roku 2005 na rok 2006 zgodnie z artykułem 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywanych winna być nowa (obecna) ustawa o finansach publicznych. Akty takie zgodnie z tą ustawą WCHODZĄ W ŻYCIE PO OGŁOSZENIU a nie po uchwaleniu, a ich ogłoszenie zgodnie z tą ustawa jest obowiązkowe i publikuje się je (tj. uchwały budżetowe) w dzienniku wojewódzkim.

Do 31 marca JST mogą działać na podstawie projektów budżetów a to oznacza, że do tego dnia nalezy nie tylko uchwalić ale i ogłosić budżet.

Zasady techniki prawodawczej, określone stosownym rozporządzeniem, wyraźnie odnoszą sie do aktów prawa wewnętrznego i do aktów prawa miejscowego. Spór czy uchwała budżetowa jest aktem miejscowym i czy wewnętrznym nie ma zatem znaczenia skoro w obu przypadkach ma zastosowanie przepis, z którego wynika, że akt taki nie może byc sprzeczny z ustawami i rozporządzeniami, że traci on moc jak traci moc ustawa na podstawie której był wydany. A to właśnie oznacza, że budzety podjęte w grudniu roku 2005 mające w podstawie prawnej starą ustawę o finansach publicznych straciły moc 1 stycznia 2006, gdyż w tym dniu weszła w zycie obecna ustawa o finansach publicznych.

Czy to ja mam się wstydzić, czy może organy odpowiedzialne za przegapienie stanu prawnego?

A może i audytorzy też to przegapili???