sobota, 16 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Skarga do sądu administracyjnego na odwołanie egzaminu na aw

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW Skarga do sądu administracyjnego na odwołanie egzaminu na aw Odpowiedz na: Skarga do sądu administracyjnego na odwołanie egzaminu na aw

#9096
monikaprawnik
Uczestnik

Napisałam skargę takiej treści:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa

Skarga na decyzję w sprawie odwołania egzaminu na audytora wewnętrznego

Na podstawie art.3 p.2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270) wnoszę o uchylenie decyzji w sprawie odwołania egzaminu na audytora wewnętrznego, który miał się odbyć w dniu 21 listopada 2006 roku. Egzamin ten został zapowiedziany ponad rok wcześniej, a odwołany 7 dni przed wskazanym terminem.
Egzamin odwołany został bez podstawy prawnej, gdyż według paragrafu 7 ust.1 Załącznika nr 2 do obowiązującego w owym czasie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 roku w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej (Dz.U. Nr 112, poz.766) „Komisja odwołuje egzamin, jeżeli do egzaminu zgłosiło się mniej niż 10 osób”. Zaden inny powód odwołania egzaminu nie został przewidziany w przepisach. Z całą pewnością natomiast do egzaminu, którego termin zapowiedziany był na dzień 21 listopada 2006 roku, zgłosiło się więcej niż 10 osób (co zapewne można sprawdzić, gdyż wszyscy zgłaszający się obowiązani byli złożyć m.in. wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz uiścic opłatę egzaminacyjną). Ponadto wspomniane wyżej rozporządzenie przewiduje, iż w razie odwołania egzaminu (w przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 osób) Przewodniczący Komisji zawiadamia na piśmieo odwołaniu egzaminu osoby, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu, a w zawiadomieniu określa się termin egzaminu następnego. My zaś zostaliśmy o odwołaniu egzaminu zawiadomieni w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 7 dni przed terminem egzaminu, a żaden nowy konkretny termin egzaminu następnego nie został nam podany. Pismo natomiast w omamwianej sprawie otrzymałam dopiero 28 listopada. W piśmie tym zamieszczona została informacja, iż termin kolejnego egzaminu zostanie wyznaczony niezwłocznie po powołaniu przez Ministra Finansów Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art.59 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.). Tymczasem w dniu 29 grudnia 2006 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz.1832), zgodnie z którą egzaminy na audytora wewnętrznego w Ministerstwie Finansów zostały zniesione. W tej sytuacji wspomniane pismo z Ministerstwa Finansów oraz odwołanie tego ostatniego, zapowiadanego od ponad roku egzaminu wygląda na jawne lekceważenie osób, które zamierzały omamwiany egzamin zdawać.
Wysłałam do Ministerstwa Finansów wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, ale żednej odpowiedzi do tej pory nie dostałam.
Na przygotowanie się do tego egzaminu strawiłam wiele miesięcy i wiązałam z nim swoje plany zawodowe. Z certyfikatem Ministerstwa Finansów miałabym duże szanse na znalezienie korzystnej pracy. Szansa ta została mi odebrana bez przyczyny, która miałaby uzasadnienie w przepisach prawnych. W związku z powyższym uwazam, iż mam prawo prosić o uchylenie decyzji w sprawie odwołania rzeczonego egzaminu i umożliwienie mi zdawania.

Takie własnie pismo wysłałam. Jeżeli chcecie się do mnie przyłaczyć, to wyślijcie taką skargę JAK NAJSZYBCIEJ. Przypominam, że skargę do sądu administracyjnego wysyłamy za pośrednictwem MF