sobota, 27 lutego, 2021

Odpowiedz na: przepisy wewnętrzne

Home Forum Sektory Służba zdrowia przepisy wewnętrzne Odpowiedz na: przepisy wewnętrzne

#9147
mir
Uczestnik

W kwestii regulaminów porządkowy czy organizacyjny. Tak jak określił mój poprzednik- organizacyjny odnosi się do struktury organizacyjnej zakładu i zadań wykonywanych w jednostkach i komórkach organizacyjnych. Regulamin porządkowy- przeważnie odnosi się do zasad funkcjonowania zakładu.W naszym zakładzie połączono regulamin organizacyjny z porządkowym tworząc jedną całość ( bardzo często stosowana metoda) i, która zawiera min. część ogólną i część szczegółową.
I.Podstawę prawna
II Zadania zakładu
III Organizacja zakładu wraz z opisem struktury pionów i wykazem jednostek podległych
IV Opisano główne zasady min. zarządzania ogólnego, polityki kadrowej i zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ekon- fin,
zarządzanie infrastruktrurą,sprzętem, inwestycjami , zamówieniami pub.przepływem informacji i obiegiem dokumentacji,komunikacją zewnetrzną, świadczeń zdrowotnych, gospodarki lekami i wyrobami med. krwią, preparatami krwiopoch. odżywianiem, higieny środowiska szpitalnego, opieki duszpasterskiej, ochrony i bezpieczeństwa, audytu i kontroli. Załącznikem regulaminu jest Karta praw i obowiązków pacjenta. W dokumencie zawarte są nazwy dokumentów, w których można znależć szczegółowe odwołania co do danych procesów.I tak np. jest mowa o strategii, centaralnym rejestrze zarządzeń, instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwum, regulaminie pracy, regulaminie wynagrodzeń, szkoleń, regulaminie ZFŚS, Polityce rachunkowości,Instrukcji obiegu dokumentów fin- ksieg., instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji, kontroli finansowej, statucie pracowniczej kasy zap- pożyczkowej,, regulaminie udzielania zamówień publicznych, Instrukcjach zabezpieczenia technicznego w sytuiacjach awaryjnych, księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Regulaminie świadczeń Zdrowotnych, Księdze Standardów, Procedur, Algorytmów i instrukcji świadczeń medycznych, o receptariuszu, pracach komitetów, Polityce Jakości, Ochrony środowiska,bezpieczenstwa i higieny pracy, Regulaminu Kontroli i Audytu. Każdy z wymienionych dokumentów ma odwołanie w stosownych przepisach prawnych. I tak np. w Kodeksie Pracy, przepisach bhp, medycznych, finansowych, w informacji niejawnych, archiwalnych, w prawie energetycznym, łączności, w prawie budowlanym,w prawie zamówien publicznych, audytu itp. Masz bardzo ciężkie zdanie przed sobą. Powodzenia.