sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: Kto to taki – beneficjent???

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne Kto to taki – beneficjent??? Odpowiedz na: Kto to taki – beneficjent???

#9190
wojtania
Uczestnik

..ale ustawa o NPR określała, że beneficjentem jest korzystający, cytuję:

beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7;

Podobnie do sprawy podchodzi ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, cytuję:

beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu;

…tu również beneficjentem jest korzystający/realizujący.

Chodzi mi o to, jak to powyższych definicji ma się definicja zawarta w rozporządzeniu 1260, cytuję:

bezpośredni beneficjenci: oznaczają instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie działań. W przypadku systemów pomocy, na podstawie art. 87 Traktatu i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez Państwa Członkowskie, beneficjentami końcowymi są instytucje, które przyznają pomoc;

…a z niej wynika, że beneficjentami końcowymi są instytucje przyznające pomoc. Skoro tak to kogo konkretnie można uznać za taką instytucję przyznającą pomoc: wojewodę, marszałka, WUP, właściwą agencję ??? Oni przecież zlecają/przyznając pomoc/zadania dla gmin i powiatów.

Z tych powyższych cytatów chyba wynika, że gmina i powiat nie jest ani bezpośrednim ani końcowym beneficjentem … lecz odbiorcą?