poniedziałek, 21 czerwca, 2021

Odpowiedz na: dziwne konkursy na audytora

Home Forum Sektory Samorządy dziwne konkursy na audytora Odpowiedz na: dziwne konkursy na audytora

#9200
michalp
Uczestnik

Nie zgadzam się z twierdzeniem,że osoby będące audytorami na podstawie zdanego egzaminu w MF są audytorami drugiej kategorii. Świadczy o tym chociażby zapis ustawy zmieniającej „Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 60 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się audytorami wewnętrznymi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 58 pkt 1-4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”