piątek, 25 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Kto to taki – beneficjent???

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne Kto to taki – beneficjent??? Odpowiedz na: Kto to taki – beneficjent???

#9206
wojtania
Uczestnik

…czy ja wiem, czy po kłopocie? Czy umowa może zmienic postanowienia ustaw i unijnych rozporządzeń. Ba wtedy własnie zaczyna się kłopot gdyż:

wg. owych umów za beneficjenta uważa się np gminę a umowa zawarta jest z gminą i np marszałkiem województwa. Środki wychodzą od marszałka (lub z WUP) i trafiają do gminy (lub powiatu) do ich budżetu. Chodzi mi o to, że zgodnie z zapisami artykułu 32 rozporządzenia 1260 płatności winny byc dokumentowane fakturami (lub rachunkami), gdyż:

Płatności mogą przybrać formę płatności na rachunek, płatności tymczasowej lub płatności salda końcowego. Płatności okresowe i płatności salda końcowego dotyczą wydatków faktycznie poniesionych, które muszą być powiązane z płatnościami dokonanymi przez bezpośrednich beneficjentów, potwierdzonych przez pokwitowane faktury lub dokumenty rachunkowe o takiej samej wartości dowodowej.

Podobny zapis znajduje się w rozporządzeniu Komisji 448/2004, cytuję:

2.1 Przyjmuje się ogólną zasadę, że płatności poczynione przez końcowych beneficjentów, zgłaszane jako płatności okresowe i płatności salda końcowego, winny być potwierdzone otrzymaną fakturą. Jeśli nie jest to możliwe, płatność potwierdza się dokumentami rachunkowymi o równoważnej wartości dowodowej.

…a zatem jeśli to przykładowo marszałek (województwo lub WUP) zleca zadanie to najprawdopodobniej można go uznać za beneficjenta końcowego (patrz odpowiedź SLAVEK) a to oznacza, że środki przekazywane gminą i powiatom winny być dokumentowane fakturą (lub rachunkiem jako tożsamy dokument dowodowy). Byłoby to nawet chyba zgodne z przepisami ustawy Vatowskiej, z której najprawdopodobniej wynika, że zaliczki i środki pieniężne z nimi związane należy dokumentować fakturą. Ba księgowość środków unijnych byłaby wówczas banalnie prosta.

Gdzie są te faktury o których mówi rozporządzenie 1260 i rozporządzenie 448?

Czy w RP stosujemy właściwe procedury?