sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: Nie bardzo biegli biegli sądowi

Home Forum Sektory Resort sprawiedliwości Nie bardzo biegli biegli sądowi Odpowiedz na: Nie bardzo biegli biegli sądowi

#9327
jjust
Uczestnik

To niestety prawda, ale nie cała, bo rozrachunki z biegłymi nastręczają wielu innych problemów, także tej samej natury, tzn. legalności, a ściślej mówiąc istnienia, albo nie istnienia podstawy prawnej. Podam tylko 2 przykłady innych wątpliwości:
1. Jak należy stosować (i czy wogóle stosować!) rozporządzenie MS z 31 października 1983 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii. Wydane jest bowiem też na mocy owego Dekretu, ponadto jest w nim odwołanie do nieobowiązującego od 1986 r. rozp. MS z 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagradzania tłumaczy przysięgłych, a jakby tego było mało, od 27 stycznia 2005 r. tłumacze nie działają już na mocy Dekretu, bo mają swoją ustawę. I jak tu wynagradzać tłumaczy migowych?
2. Nie ma obecnie podstawy prawnej do wypłacania należności za pomoc przy sekcji zwłok. Kiedyś regulowało tą kwestię zarządzenie Min. Zdrowia. Obecnie można jedynie potraktować te wypłaty jako należności z tytułu umowy zlecenia, (chociaż: kto tu się z kim umawia, skoro sąd, lub prokurator powołuje biegłego do wykonania sekcji, a on dobiera sobie pomocnika i być może sam winien go opłacać?) i stosować ceny umowne.
Wiąże się z powyższym ogólniejszy problem stosowania się do przepisów sprzecznych z Konstytucją, lub rozporządzeń, których regulacja wykracza poza ustawową delegację, dopóki nikt tych bubli prawnych nie zmieni i rozważenia ryzyk z tym zwiazanych.
i bądź tu audytorze mądry i… pisz wiersze!