czwartek, 17 czerwca, 2021

Odpowiedz na: księgowanie odsetek od należności

Home Forum Sektory Samorządy księgowanie odsetek od należności Odpowiedz na: księgowanie odsetek od należności

#9399
wojtania
Uczestnik

Pierwsze źródło jest nieprawidłowe …a fe 😉

Drugie źródło też nie za bardzo jest na 100% OK 😀

A w rozporzadzeniu jest napisane jeszcze coś innego, cytuję:

Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty
lub
pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.