środa, 23 czerwca, 2021

Odpowiedz na: paragrafy

Home Forum Sektory Samorządy paragrafy Odpowiedz na: paragrafy

#9421
wojtania
Uczestnik

[QUOTE BY= tk] chciałbym się jeszcze tylko podpytać, czy licencja jest urządzeniem wejścia-wyjścia?
Pozdrawiam[/QUOTE]

Zgodnie z art 3u1 pkt 14 uor:

wartościach niematerialnych i prawnych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych,