poniedziałek, 1 marca, 2021

Odpowiedz na: zwrot dotacji przez organizacje pozarząd. jst

Home Forum Sektory Samorządy zwrot dotacji przez organizacje pozarząd. jst Odpowiedz na: zwrot dotacji przez organizacje pozarząd. jst

#9557
meg
Uczestnik

Podając art. 176 UOFP, a w szczególności paragraf 3 tego artykułu chciałam zaznaczyć, że tryb postepowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie a także sposób rozliczania dotacji oraz sposób jej kobtroli określa w drodze uchwały organ stanowiący jst. Następie zgodnie z uchwałą zawiera się umowę z podmiotem niezaliczonym do sektora finan. oubl.
I wcale to nie musi byc 14 dni. U nas np był zapis, ze środki finansowe nie wykorzystane w terminie „podmiot otrzymujący” zobowiązuje się zwrócić nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Pozdrawiam