czwartek, 6 maja, 2021

Odpowiedz na: Badanie dok bez uprawnień – audyt funduszy

Home Forum Egzaminy egzaminy Badanie dok bez uprawnień – audyt funduszy Odpowiedz na: Badanie dok bez uprawnień – audyt funduszy

#9611
stadyr
Uczestnik

wg mnie w SIWZ powinien być zapis odnośnie wymagań jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o realizację tego audytu (np. że jest to podmiot, który jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z ust. o biegłych rewidentach …, zatrudnie biegłych rewidentów, osoby z innymi uprawnieniami do przeprowadania audytu – CIA, zaświadczenie MF, inne), a dodatkowo do oferty powinien być złączony wykaz osób, które będą przeprowadzać audyt wraz z dokumentami poświadczającymi ich uprawnienia

jeżeli zlecający audyt poweźmie informację o tym, że robi to osoba bez uprwnień, powinien on wezwać wykonawcę audytu do skierowania do prac osobę z uprawnieniami – ewentualnie wystąpić z żądaniem odszkodowania za nienależyte wykonanie usługi (jeżeli przewiduje to umowa!!!)

inna sprwaw jeżeli w SIWZ są niezbyt dokładnie określone wymagania odnośnie wykonawcy usługi