wtorek, 20 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Badanie dok bez uprawnień – audyt funduszy

Home Forum Egzaminy egzaminy Badanie dok bez uprawnień – audyt funduszy Odpowiedz na: Badanie dok bez uprawnień – audyt funduszy

#9617
jadtra
Uczestnik

Przeczytaj uważnie zapis umowy zawartej z firmą audytorską.
jezeli firma była wyłoniona w wyniku przetargu i jest SIWZ lub zapis, że firma audytująca jest zobowiązana spełnić warunki/wymogi określone w umowie oraz w SIWZ/lub ofercie przetargowej , to także przeczytaj te wymogi.

Sprawdź czy „sprawozdanie” z audytu zewnetrznego zawiera wszystkie elementy wymagane tymi w/w dokumentami, zobacz czy zleceniodawca podpisał ” dokument odbioru Sprawozdania z audytu z zapisem , że jest ono wykonanae należycie, lub zobacz czy była zapłata za wykonany audyt ” – gdy tak było to nie ma podstaw do podwazenia prawidłowości wykonania umowy.
Jeżeli audyt zawiera wszystkie informacje wymagane w zakresie przeprowadzenia audytu, zawarte w tzw. wytycznych IW do przeprowadzenia audytu to nie będzie żadanego problemu z akceptacją ze strony IW tego sprawozdania.

Podam dla wyjaśnienia, ze w jednej z jedn.org IW podważyła sprawozdanie z audytu zewnętrznego 😯 i ……. niestety nie miała racji ❗ Popierałam zdanie firmy audytorskiej, niestety umowa i przetarg miały luki ….. co do wymagań w zakresie audytu zewnętrznego i to zaskutkowało.
Firma audytorska nawet wystąpiła w telewizji regionalnej polemizując z IW, dlatego należy być b.ostrożnym w wypowiedziach co do jakości pracy audytu zewnętrznego.
Skutek był taki, iż Beneficjent musiał uzupełnić do audytu brakujące informacje jako uzupełnienie . Dodam, że sprawozdanie z az faktycznie nie zostało dokładnie przeczytane przez Zleceniodawcę, były błędy liczbowe – te firma audytorska poprawiła, tylko te + numerację stron i nic więcej.