piątek, 22 stycznia, 2021

Odpowiedz na: rzeczowy wykaz akt

Home Forum Sektory Samorządy rzeczowy wykaz akt Odpowiedz na: rzeczowy wykaz akt

#9892
nickkita
Uczestnik

Ja bym powiedziała, że 0716 raczej nie bo dotyczy komórek własnych jednostki ale należy chyba zinterpretować samo znaczenie „komórek” – jeśli zakwalifikować jako komórki również jednostki podległe i nadzorowane to jak najbardziej będziemy stosować ten stopień podziału. Jeśli zaś chodzi o kategorię archiwalną to jest podana przy danym haśle klasyfikacyjnym w Instrukcji kancelaryjnej: A – przechowywanie dokumentacji przez okres 25 lat a po upływie tego okresu przekazanie jej do archiwum państwowego, B – dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu po pewnym okresie np. B-5 oznacza, że brakujemy dokumenty po 5 latach, B-10 że po 10 itd., Bc – dokumentacja o krótkotrwałym znaczeniu, którą po pełnym jej wykorzystaniu oddajemy na makulaturę, BE – po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie przez archiwum państwowe. Oczywiście jeśli chodzi o same hasła klasyfikacyjne to jest możliwość ich rozszerzenia za zgodą archiwum państwowego. Tak więc jak nie pasuje do czynności doradczych ani 0716 ani żaden inny to radzę wystąpić do AP. Powodzenia.