sobota, 28 stycznia, 2023

Analiza ryzyka, wymiękam…

Home Forum Sektory Samorządy Analiza ryzyka, wymiękam…

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Autor
  Wpisy
 • #22461
  terka
  Uczestnik

  Moze ktos mnie oświeci, co to jest „miernik ryzyka”? Autorowi tego pojęcia chodzi o coś innego, niż poziom ryzyka czy żródło ryzyka, bo te dwa pojęcia są w pewnej tabelce sprawozdawczej wykazane odrębnie.
  Nie chodzi także o miernik realizacji zadania/celu, bo to także jest w tabelce innej pozycji ujęte.
  Co to jest?

  #22462
  tk
  Uczestnik

  Witam, może chodzi o rozróżnienie, czy jest to miernik ilościowy (np. wyrażony w procentach, w liczbach …) , czy jakościowy (np. zgodny/niezgodny, ..) ?
  Pozdrawiam

  #22464
  gapa
  Uczestnik

  Miernik (miara) to urządzenie (fizyczne lub logiczne) pozwalające na dokonanie pomiaru jakiejś wielkości.
  Jeśli zinterpretujemy ryzyko jako zmienną losową, czyli funkcję (mierzalną) przyporządkowującą zdarzeniom (losowym – źródłom ryzyka) wartość (w tym wypadku) skutku (negatywnego) zaistnienia tego zdarzenia, to zupełnie dobrym miernikiem tak zdefiniowanego ryzyka jest wartość oczekiwana zmiennej losowej.
  W najprostszym z możliwych przykładów:
  Źródło ryzyka – kradzież (A); prawdopodobieństwo kradzieży P(A) =0,02 ; skutek (strata) = 100 tys.zł;
  oczywiście w konsekwencji: brak kradzieży (~A) ma prawdopodobieństwo P(~A) = 0, 98 i skutek = 0 zł.
  Miarą ryzyka jest wartość oczekiwana obliczana wzorem E(R) = 100 x 0,02 + 0 x 0,98 = 2 tys zł.
  Reasumując (w tym podejściu):
  – miernik (miara) ryzyka to wartość oczekiwana skutku (negatywnego)zdarzenia (losowego);
  – źródło ryzyka to zdarzenie (losowe) czyli kradzież;
  – poziom ryzyka to wynik mierzenia (czyli 2 tys. zł).

  #22465
  andrzejm
  Uczestnik

  GAPA dzięki za wykład Bardzo pouczający jak dla mnie szczerze

  #22466
  123456
  Uczestnik

  A może komuś chodzi o taką formę miary ryzyka :
  1. Potencjalna strata lub utracona korzyść / wpływ
  Poziom Przykłady
  5 Katastroficzne Finansowe – strata/utracona korzyść powyżej 10 mln PLN
   Usługa/działanie – brak świadczenia podstawowych usług powyżej 90 dni dni
   Podsumowanie – istotny wpływ na więcej niż 10 lat
  4 Bardzo wysokie  Finansowe – strata/utracona korzyść pomiędzy 1 mln PLN, a 10 mln PLN
   Usługa/działanie – brak świadczenia podstawowych usług od 30 do 90 dni
   Miary reputacji – główna informacja o działaniu na szkodę społeczeństwa w ogólnokrajowym serwisie informacyjnym
   Podsumowanie – istotny wpływ na więcej niż 5 lat i mniej niż 10
  3 Wysokie  Finansowe – strata/utracona korzyść pomiędzy 0,1 mln PLN, a 1 mln PLN
   Usługa/działanie – brak świadczenia podstawowych usług do 30 dni
   Miary reputacji – informacja o działaniu na szkodę społeczeństwa w pojawiająca się w prasie lokalnej
   Podsumowanie – istotny wpływ do 5 lat
  2 Istotne  Finansowe – strata/utracona korzyść pomiędzy 0,01 mln PLN, a 0,1 mln PLN
   Usługa/działanie – brak wpływu
   Miary reputacji – pracownicy wiedzą o niepowodzeniu
   Podsumowanie – istotny wpływ do 1 roku
  1 Nieistotne  Finansowe – strata/utracona korzyść do 0,01 mln PLN przypadająca na wystąpienie ryzyka
   Usługa/działanie – brak wpływu
   Miary reputacji – brak wpływu
   Podsumowanie – wyłącznie nieznaczny wpływ na wewnętrzną działalność

  Prawdopodobieństwo wystąpienia
  Poziom Opis
  5 Prawie pewne  Oczekuje się, że statystycznie wystąpi w prawie każdym przypadku (występowanie co najmniej raz w miesiącu)
  4 Prawdopodobne  Prawdopodobne, że statystycznie wystąpi w większości przypadków (występowanie co najwyżej raz w miesiącu)
  3 Możliwe  Możliwe, że statystycznie wystąpi (występowanie co najwyżej raz w roku)
  2 Mało prawdopodobne  Może statystycznie wystąpić czasami (występowanie co najwyżej raz na 5 lat)
  1 Incydentalne  Może statystycznie wystąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach (występowanie co najwyżej raz na 10 lat)

  Ewentualnie dopasować miary do własnych preferencji czy okoliczności w środowisku ??

  #22477
  simon
  Uczestnik

  i właśnie dlatego – po zaproponowaniu metody analizy ryzyka w jednostce przez audytora – wszyscy na jego widok, wkrótce po wdrożeniu pomysłu – odruchowo szukają wideł lub innych skutecznych narzędzi 🙂

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.