piątek, 1 marca, 2024

czy w JSFP można drukować wyciąg bankowy-na podstawuie niego ksiegować

Home Forum Sektory Samorządy czy w JSFP można drukować wyciąg bankowy-na podstawuie niego ksiegować

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 15)
 • Autor
  Wpisy
 • #3755
  groszek
  Uczestnik

  Czy w jsfp można drukować wyciag bankowy i na podstawie tego wydruku dokonywać księgowań. Traktując bazę danych w komputerze jednostki jako nośnik elektorniczny, jak to się odnosi do art 20 ustawy o rachunkowości mówiącym m.in. o tym: żę podstawą zapisów w ksiegach rachunkowych sa dowody ksiegowe stwierdzajace dokonanie operacji godpodarczej zwane „dowodami żródłowymi w tym: zewnetrzne dowodach źródłowe otrzymywane od kontrahentów.
  Nadmienię, że w JSFP są osoby, ktore mogą podpisywać pisma (decyzje) elektronicznie – posiadamy odpowiedni certyfikatt.

  #3761
  adela
  Uczestnik

  Wyciąg bankowy jest dokumentem otrzymywanym przez jednostkę z banku. Do tego dołącza się dokumenty źródłowe i wystawia polecenie księgowania. I to niezależnie od tego, że w jednostce jest bankowość elektroniczna
  Pozdrawiam

  #3768
  groszek
  Uczestnik

  Ja też tak to rozumię, jednak tłumaczą mi, że zgodnie z art. 7 ustawy prawo bankowe u nas wyciagiem są elektroniczne nośniki informacji i nie wiem jak do tego mam sie ustosunkować. Pozdrawiam 😀

  #3776
  groszek
  Uczestnik

  może ktoś zan sie na prawie bankowym i wytłumaczy mi to – będę bardzo wdzieczna

  #3777
  slaw
  Uczestnik

  Zgadzxam się z adela. U nas drukujemy wyciagi bankowe – mamy podpisaną stosowną umowę z bankiem ale dokonując księgowania robię to na podstawie dowodu źródlowego czyli np. faktury. Wyciag bankowy jest potwierdzeniem dokonania operacji bezgotówkowej czyli przelewu

  #3778
  terka
  Uczestnik

  groszek,
  jeśli masz dostęp do lexa, znajdz komentarz do art. 7 ustawy prawo bankowe oraz do rozporządzenia Rady ministrów, wydanego na podstawie delegacji tego artykułu.
  Jasno z nich wynika, że wyciąg bankowy nie musi mieć formy papierowej, utworzonej w banku i nie musi zawierać podpisu, może być przekazany do klienta w takiej formie o której piszesz.
  Ja nie rozumiem tylko, czy pisząc o tym, że w Twojej jednostce księgowań dokonuje się na podstawie wyciągu bankowego, masz faktycznie na myśli księgowanie wyciągu? Czy w Twojej jednostce nie księgują na podstawie faktur?
  Przecież zdarzeniem gospodarczym nie jest zapłata, lecz zdarzenie, udokumentowane dowodem – sprzedaż, zakup itd.
  Napisz, jaka jest forma tej jednostki – zakład budżetowy, jednostka budzetowa itd. Mam bowiem pewne przemyślenia. A, i napisz, jaki jest temat – zakres Twojego zadania – do czego zmierzasz, co chcesz ustalić – jeżeli możesz, oczywiście.
  Pozdrawiam

  #3801
  groszek
  Uczestnik

  dziękuję wszystkim za pomoc a szczególmie Terce 😀
  Przeprawszam, że odpowiadam tak późno, ale byłam na urlopie i nie mialam dostepu do internetu.
  Chodziło mi tylko i wyłącznie o ksiegowanie wyciągów bankowych.
  Czytałam komentarze w LEX-ie ale nie do końca mnie przekonują – czy przy obecnych zabezpieczeniach jest to właściwa forma.
  U mnie w jednostce natomiast operacje gospodarcze takie jak zakupy sa księgowane memoriałowo (przez zespół 2) na postawie faktur. Natomiast zapłata za zakupy była do tej pory ksiegowana na podstawie wyciągu.
  Jestem kontrolerem wenętrznym i wyszło mi to przy kontroli kompleksowej jednostki.
  Zawsze mi się wydawało , że zapłata za zakupy (przelew środków) to także oddzielna operacja gospodarcza i dlatego przy przelewach powinno rownież dokonywać sie kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowejbo bo może być np. taka sytuacja: dokonano zakupu za 107,50 zł a przelew był na kotę 107 zł.
  – czy w związku z tym źle interpretuję ustawę o rachunkowości i o finansach
  Zastanawiałam sie czy samo drukowanie wyciągów, bez nawet potwierdzania miesiecznego (na koniec miesiąca) sald z bankiem jet dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

  Na koniec mam prośbę co sądzicie o moich przemysleniach – moze sie mylę a tego nie widzę
  Pozdrawiam
  😀

  #3813
  adela
  Uczestnik

  Myślę, że trochę bardziej rozumiem o co chodzi. Mówiąc o wydruku wyciągu bankowego, mówisz o wydruku w jednostce. W mojej jednostce też jest bankowość elektroniczna, ale ten wydruk to jest nic innegi, jak zestawienie operacji dokonanych przez jednostkę. Natomiast na drugi dzień dostajemy wyciąg z banku, na którym wszystkie dokumenty, na podstawie których dokonano transakcji, są opisane i to stanowi podstawę do księgowania. jednostka nie prowadzi działalności kasowej i wszystkie operacje przeprowadzane są przez bank. Poza fakturami istnieje wiele dowodów źródłowych, zwłaszcza dochodowych, które do jednostki nie trafiają, tylko znajdują się w banku, który dokładnie je opisuje na wyciągu. Ale to nie jest wyciąg, który jednostka sama może sobie wydrukować. Bojest to, jak wspomniałem zestawienie własnych operacji i fragment operacji dotyczących konta jednostki, a nie wykaz operacji dokonanych w banku.
  Myślę, że o to chodzi.
  Pozdrawiam

  #3814
  gnieszk
  Uczestnik

  Dany podmiot nie musi otrzymywać wyciagów z banku. Korzystając z bankowości elektronicznej można samemu wydrukować wyciąg ( i nie jest to zestawienie własnych operacji dot. konta jednostki, jak twierdzi adela, tylko wyciag – każdy ma kolejny numer i w ogóle zamieszczone są te same dane co na wyciągu). Banki umożliwiaja klientom samodzielne drukowanie wyciagów gdyż nie jest wymagany ani podpis ani pieczątka Banku. Załączniki tez nie muszą byc przez bank drukowane gdyż wszystkie informacje niezbędne muszą znajdować sie na wyciągu.

  #3816
  groszek
  Uczestnik

  Agnieszko zgadzam się z Tobą ale nadal zastanawiam sie, czy w celu bezpieczństwa, nasza jednostka przynajmniej raz na miesiąć a dokładniej na zakończenie miesiaca, czy nie opowinna brać potwierdzenia z banku danych drukowanych u nas w jednosce. Pomimo, wszystkich zabezpieczeń jest to w razie jakiegoś wirusa dodatkowe zabezpieczenie. Tym bardziej jak mi sie wydaje czytajac ustawę prawo bankowe można żądać orginału wyciągu. Jeżeli są orginalne wyciągi to nie muszę sie martwić o to czy rzeczywiście nic sie nie stanie z zabepieczeniami.
  A po drugie w kwesti nosników elektronicznych zamiast wyciagu są podzielone zdania jeśli poczyta sie komentarze w LEX-ie na ten temat m.in. do art. 7 prawo bankowe

  #3819
  mareksp
  Uczestnik

  Ni widzę potrzeby żądania od banku przesyłania wyciągów bankowych przy obsłudze elektronicznej. Wystarczy coroczne potwierdzenie salda. W państwowych jednostach budżetowych obsługa wyłacznie elektroniczna rachunku bankowego funkcjonuje od kilku lat (z NBP za pomocą systemu Videotel). Wyciąg bankowy, nawet ten wydrukowany przez jednostkę jest „prawowitym” dowodem księgowym co do operacji pienięznych jakie zaszły na rachunku bankowym jednostki. Co więcej jest to wyłącznie dopuszczalny dowód księgowań dochodów i wydatków budżetowych na koncie 130 (rozporządzenie MF w sprawie planów kont…). Niezrozumiałym jest dla mnie ksiegowanie operacji dotyczących zapłaty na podstawie dowodów źródłowych (przy obowiązującej zasadzie memoriałowej np. zakup ksiegowany pownien być np. na koncie rozrachunków i kosztów, zaś zapłata należności na koncie rachunku bankowego i konta rozrachunkowego). Przecież zaplata moze natępować po upływie długiego czasu od wystawienia faktury, w zupełnie innych okresie sprawozdawczym. Jeżeli zapłata nie jest operacją gospodarczą a wyciąg dowodem księgowym dokumentującym tę operację, to czymże są?
  Proszę o dodatkowe argumenty.

  #3822
  pietryka
  Uczestnik

  Marek błąd z założenia.Tylko księgujesz z dokumentów źródłowyych. Co innego jest operacja a co innego zapłata. Do zapłaty może nigdy nie dojść. Albo Cię żle zrozumiałem, albo nie wiesz o czy piszesz.

  #3823
  groszek
  Uczestnik

  Marku co do operacji gospodarczych to mam takie samo zdanie – zapłata za fakturę dla mnie jest operacja gospodarczą.
  jednakże czytając komentarze z LEX dotyczace ust.7 prawo bankowe mam wrażenie, że regulacja dotyczaca nosnikow elekronicznych dotyczy tylko i wyłącznie obrotu między bankowego a nie z klientami, tym bardziej, że czytałam kiedyś artykuł w Rzeczpospolitej, że dla Urzędów Skarbowych wydruk z komputera nie jest dowodem źródłowym potwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej, skoro może byc zmieniony przez jedną ze stron albo nie zawiera wystarczajacych informacji.
  Natomiast ustawa o rachunkowości mówi o tym, że podsatwą zapisu w ksiegach rachunkowych są dowody ksiegowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej zwane dalej dowodami żródłowymi 1) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów
  Dla mnie wyciąg bankowy to także dokument zbiorczy, pod który podpina sie pojedyńcze dowody żródłowe takie jak przelewy czy czeki.
  A dalej w twj ustawie mamy, że w przypadkach uzasadnionych kierownik jednoistki może powolić na udokumentowanie operacji gospodarczych za pomoca ksiegowych dowodów zastepczych, sporządzanych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, ktorych przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług – art 20

  Niestety nie jestem prawnikiem i obawiam sie, że może nie dokońca rozumię te zapisy.

  #3837
  mareksp
  Uczestnik

  Tamat zaczął się od tego czy jednostka )klient banku) może sama dokonywać wydruków wyciągów bankowych dziennnych operacji na swoim rachunku przy korzystaniu z bankowości elektronicznej a rozszerzył się na kwestie operacji gospodarczych, dowodów księgowych i sposobów księgowania.
  W kwestii drukowania wyciągów przez jednostkę to opczywistym jest, jak to przedstawiła agnieszka, że czym innym jest zestawienie poleceń przelewów dokonane w danym dniu przez jednostkę i wysłane do banku a czym innym wyciąg bankowy, który jest generowany przez system księgowy banku i obejmuje wszystkie operacje na rachunku klienta. Wyciągi generowane w banku chronione są w jego systemie na trwałym nośniku – zaś jednostka (klient) ma mozliwość jedynie podglądu i wydruku wyciągu bez mozliwości modyfikacji tych danych. Wyciąg bankowy za dany dzień jednostka może wydrukować dopiero następnego dnia rano, po zamknięciu dziennych operacji przez bank.
  W kwestii księgowań kluczowa wydaje się być definicja operacji gospodarczej. Według opracowania „Rachunkowość od podstaw w świetle ustawy o rachunkowości” J. i P. Matuszkiewicz, która wykorzystywana jest przy szkoleniach księgowych przez SKwP, definicja ta brzmi: „Przez operację gospodarczą rozumie się w rachunkowości każde zdarzenie, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa danej jednostki, w związku z czym podlega odpowiedniemu zapisowi w księgowości tej jednostki. Przykładem operacji gospodarczej może być zakup materiałów od dostawców, podjęcie gotówki z banku do kasy, spłacenie zobowiązania wobec dostawców itp.” Opracowanie to, jako dowody księgowe podlegające księgowaniu wskazuje wyciągi bankowe. Według T. Żyznowskiego (Rachunkowość nr 5/2005) polecenie przelewu, które zwiera dyspozycję dla banku dokonania operacji gospodarczej jest dowodem dyspozycyjnym, natomiast zaistnienie operacji (faktyczną realizację przelewu i jej zgodność z dyspozycją) potwierdza wyciąg bankowy. Dowodem księgowym jest wg Żyznowskiego dokument ostatecznie zamykający operację, podlegający zadekretowaniu.
  Kwestia jest dosyć złożona i dochodzi ty jeszcze konieczność rozróżnienia pomiędzy operacją a zdarzeniem gospodarczym.
  Pozdrawiam wszystkich a zwłaszcza dziewczyny w dniu ich święta.

  #3841
  groszek
  Uczestnik

  Marku bardzo dziękuje za obszerne wyjasnienia , bardzo mi pomogły – upewniłam sie, ze dobrze rozumię kwestie operacji gospodarczych.
  Co do wyciagów to też mi pomogłeś – ja dlatego mam tyle wątpliwości, bo byłam u naszego radcy prawnego (nieoficjalnie) i w kwestii wyciągów mówił, że tak nie powinno być, że my drukujemy ten wyciąg – dlatego sie nad tym zastanawiam. Zaznaczam, że nie mam tego na piśmie.

  Dziekuję za pozdrowienia z okazji dnia kobiet
  Pozdrawiam wszystkich

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 15)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.