poniedziałek, 6 grudnia, 2021

dodatki mieszkaniowe

Home Forum Sektory Samorządy dodatki mieszkaniowe

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Autor
  Wpisy
 • #18140
  mk7
  Uczestnik

  Witam.
  Czy na decyzjach o przyznaniu dodatku mieszkaniowego winna być umieszczana pieczęć urzędowa? Jest to decyzja administracyjna( art. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych- Dz.U. z 2001r. nr 71, poz.734)
  Bardzo proszę o Wasze opinie. Jak jest w Waszych urzędach?
  Pozdrawiam.

  #18142
  ceem
  Uczestnik

  Witam
  Jeżeli nie wynika to z ustawowego wzoru decyzji lub zapisów stosownej uchwały Rady Miejskiej nie jest to wymagane dla potwierdzenia ważności decyzji administracyjnej.
  W przypadku decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego w ustawie nie określono wzoru decyzji w tej sprawie stąd też to źródło nie narzuca obowiązku przystawiania pieczęci (np. niektóre przepisy wykonawcze do ustaw określają wzór decyzji z pozycją dla pieczęci urzędowej).
  Kiedyś znalazłem interpretację w tej kwestii ale obecnie nie mam jej tekstu.
  Pozdrawiam

  #18143
  zosia
  Uczestnik

  Jednym z obligatoryjnych elementów tytułu wykonawczego jest „odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela”.

  Legalna definicja „pieczęci urzędowej” zawarta została w art. 16c ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jednolity: DzU z 2005 r. nr 235, poz. 2000). Z przepisu tego wynika, że cyt.: „Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci”. Z ust. 2 art. 16c powołanej wyżej ustawy wynika, że cyt.: „Urzędową pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku jednostek samorządu terytorialnego może być również pieczęć, o której mowa w ust. 1, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa. Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej”.

  Kto ma prawo używać?
  Podmiotami uprawnionymi do używania pieczęci urzędowej są – zgodnie z art. 2a powołanej wyżej ustawy – m.in.:
  – gminy, związki międzygminne oraz ich organy,
  – powiaty, związki powiatów oraz ich organy.
  Kwestie związane ze szczegółami technicznymi pieczęci, wielkość pieczęci, sposób rozmieszczenia poszczególnych jej elementów uregulowane zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic pieczęci urzędowych (DzU nr 47, poz. 316 z późn. zm.). Z § 16 ust. 1 tego rozporządzenia wynika, że do wyrobu pieczęci państwowych uprawniona jest wyłącznie Mennica Państwowa. W ust. 2 tego przepisu przewidziano, że do wyrobu pieczęci urzędowych gmin, związków komunalnych i sejmików samorządowych, zawierających herb gminy lub województwa, są upoważnione również wyspecjalizowane podmioty gospodarcze inne niż Mennica Państwowa.

  Instrukcja kancelaryjna
  Drugim aktem prawnym, w którym znajdujemy definicję pieczęci urzędowej jest rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (DzU nr 112, poz. 1319 z późn. zm., dalej – instrukcja kancelaryjna). W § 3 pkt 14 tego rozporządzenia czytamy, że cyt. „Pieczęć urzędowa – pieczęć okrągła z wizerunkiem herbu gminy pośrodku (do czasu ustalenia herbu z polem niewypełnionym) i nazwą w otoku lub jej wizerunek na nośniku elektronicznym”. Z § 30 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej wynika, że pieczęć urzędową lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych. W przepisie tym jako przykład takich dokumentów wymieniono decyzję i świadectwo. W dalszej części z § 30 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej wynika, że odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu oraz na innych pismach wysyłanych z urzędu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

  Tak więc moim zdaniem na każdej dewcyzji wydanej przez organ gminy powinna byc pieczęć urzędowa – z godłem RP

  Pozdr.
  z.

  #18144
  123456
  Uczestnik

  Sory , że zajmę nieco odmienne stanowisko od kolegów audytorów w tej sprawie . Otórz , jako audytor prowadzący audyt DM , zająłbym się wnikliwie przedmiote prawidłowego naliczania wysokości dodatku mieszkaniowego i wyczerpania wszystkich możliwych narzędzi w celu ustalenia adekwatnej kwoty dodatku .
  Natomiast co do pieczęci to zobligował bym kierownictwo komówrki do uszczegółowienia twmatu stawiania pieczęci z godłem z podmiotem prawnym , doradzającym w tych kwestoach w danej gminie . l
  Lub sam bym zadał takie pytanie ( na piśmie) radcy prawnemu . Nie znam szczegółów , kto wydaje decyzje i nalicza dodatki , czy jakaś komórka w urzędzie , czy ośrodek pomocy społecznej ? W związku z tym , nie odniosę się z wyrażeniem opinii w sprawie pieczęci .
  Ale wyrażam pogląd , iż podstawpwym celem audytu jest zapewnienie kierownictwa o legalności celowości , gospodarności i zgodność z prawem( w tym przypadu ustawą o dodatkach , a nie ustawą o pieczęciach i instrukcji kancelaryjnej) .
  Pozdrawiam szanowne koleżeńwo audytorów

  #18145
  zosia
  Uczestnik

  W pełni się zgadzam ze stanowiskiem 123456.
  W tyum zadaniuważne jest przecież zbdanie kompeltności wniosków, dkumentacji, obliczenia parametrów pozwalających na przyznanie i odmowę przyznania dodatku, terminowośc wypłacania, rozliczenia się z zarzadcami, sprawdzenie obowiązków informacyjnych zarządców.
  A pieczęć urzędowa – to pikuś… pan pikuś.
  pozdr.
  z

  #18147
  mk7
  Uczestnik

  Witam. Dziękuję za Wasze uwagi i sugestie. Wszystkie wymienione przez Was kwestie sprawdziłam, a temat pieczęci jakoś tak wyszedł w trakcie. No właśnie- kwestia informacji z administratorem- gdy najemca nie płaci swojej części czynszu to administrator winien zawiadomić organ przyznający dodatek/art.8,ust.1 ustawy/.W 2008 r na ok. 40 spółdzielni i wspólnot tylko jedna przesyłała takie zawiadomienia, czyli chyba należy rozumieć że skoro pozostali nie informują , to nie mają zaległości. Na wnioskach o dodatki wszędzie są stwierdzenia administratora, że w okresie pobierania dodatku dana osoba wywiązywała się z opłat. Wniosek składa się raz na pół roku i jakoś ciężko w to uwierzyć że tylko w jednej s-ni ludzie są tak oporni że nie płacą terminowo. Myślę że ludzie dogadują się w s-ni i dopłacają przed złożeniem kolejnego wniosku, albo… , bo przecież co miesiąc s-nia otrzymuje od miasta ładne kwoty, a tak nie dość że trzeba napisać i wysłać pismo, to jeszcze na konto wpłyną mniejsze pieniądze bo dodatki zostaną wstrzymane. Co o tym sądzicie?

  #18148
  kkkrzysiu
  Uczestnik

  Mam pytanie dotyczące upoważnienia do podpisywania decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych. Czy upoważnić do wydawania decyzji podatkowych może tylko prezydent,burmistrz na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Czy może na podstawie art. 39 ust. 4 Rada Miejska ?Uchwała. Co zrobić, jeżeli Rada Miejska upoważniła do wydawania decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych na podstawie art. 39 ust. 4 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i jednocześnie prezydent zarządzeniem na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o dodatkach mieszkaniowych zastępcę Kierownika. Czy należy uchylić uchwałe Rady Miejskiej?

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.