wtorek, 11 maja, 2021

dodatkowe wynagrodzenie roczne i podróże służbowe

Home Forum Sektory Samorządy dodatkowe wynagrodzenie roczne i podróże służbowe

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 21)
 • Autor
  Wpisy
 • #9682
  malutki1
  Uczestnik

  Mam takie pytanko do osób mających kontrkt z oświatą:
  1. czy dyrektorzy szkół jako pracodawcy mogą zawierać umowy na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych z pracownikami czy to wykonuje np. Starosta?
  2. czy można wypłacić dodat. wynagrodzenie roczne dla nuczyciela, który pracuje w szkole mniej niz 6 m-cy, umowa na zastępstwo, zgodnie z przewidzainą ogrganizacją szkoły, od miesiąca wrzesień?

  #9683
  scypion
  Uczestnik

  co do pytania 2….
  ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1997 r.) Art 2. Art. 2. 1. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.
  2. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
  3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:
  1) nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej)

  Także masz odpowiedź 😉

  #9684
  stadyr
  Uczestnik

  art. 4 ust. o pracownikach samorządowych reguluje, kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostach organizacyjnych.

  par. 1 rozporz. Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002.27.271) stanowi, że zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (jazd lokalnych) następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między pracodawcą a pracownikiem.

  #9685
  malutki1
  Uczestnik

  Dziękuje za obie wypowiedzi.
  znana mi jest treść rozporządzeń regulujących warunki wypłacania dodat. wynagrodzeń
  w sektorze budżetowym oraz warunków zwrotu ponoszonych kosztów przez pracowników w ramach użytkownych samochodów służbowych, ale jak to księgowe, wszędzie znają „haczyki”… w sprawie delegacji problem się pojawił bo od 1 stycznia br. wszystkie poniesione wydatki trzeba dokumentować rachunkami, a pracownicy w praktyce wpisywali jazdy PKS, PKP a jeździli własnymi samochodami. Umów niegdy wcześniej nie praktykowano. Na brak rachunków potwierdzających poniesione wydatki stwierdzili że bedą pisać oświadczenia. Uważam że kierownicy jednostek powinni nanieść odpowiednie zmiany do wewnętrznych procedur i instrukcji i zapoznać z treścią pracowników, brak spelnienia jakichkolwiek warunków uniemozliwi wypałtę należnych środków.
  Co do „trzynastki” osób, które nieprzepracowały 6 m-cy, niektórzy nie rozumieją pojęcia orgazniazja pracy szkoły. Przecież jak tylko nie ma jednego nauczyciela, ktoś musi przyjść na zastępstwo, to warunkuje prawidłowe wykonanie grafiku godzin, opracowanie materiału, itd. I czy to nie jest organizacja pracy szkoły? Pozdrawiam i dziekuje!

  #9691
  alkman
  Uczestnik

  [QUOTE BY= malutki1] Na brak rachunków potwierdzających poniesione wydatki stwierdzili że bedą pisać oświadczenia. [/QUOTE]

  W myśl § 8a ust. 3 rozp. pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania, jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe.

  #9701
  eta
  Uczestnik

  Witam!
  Korzystając z okazji, mam pytanie: czy pracownik, z którym podpisano umowę cywilnoprawną o używanie pojazdu do celów służbowych , jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?
  W umowie określono miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne i stawkę za kilometr (Dz.U.02.27.271).
  Prawdopodobnie pytanie nasuwa oczywistą odpowiedź, ale muszę się upewnić 🙂

  #9702
  eta
  Uczestnik

  Witam!
  Korzystając z okazji, mam pytanie: czy pracownik, z którym podpisano umowę cywilnoprawną o używanie pojazdu do celów służbowych , jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?
  W umowie określono miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne i stawkę za kilometr (Dz.U.02.27.271).
  Prawdopodobnie pytanie nasuwa oczywistą odpowiedź, ale muszę się upewnić 🙂

  #9704
  stadyr
  Uczestnik

  par. 4.1. rozporządzenia MI (Dz. U. 2002.27.271)
  Zwrot kosztów używania pojazdów następuje po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

  #9705
  nickkita
  Uczestnik

  Chciałam sprostować, iż zawarcie umowy jest konieczne tylko w przypadku jazd lokalnych a nie jazd zamiejscowych. Te drugie mogą być odbyte po uzyskaniu zgody na przejazd własnym środkiem transportu. Taką zgodę dyrektorzy szkół winni otrzymać od odpowiednio Burmistrza lub Starosty bądź osób przez nich upoważnionych. Do rozliczenia kosztów przejazdu stosuje się stawki wymienione w rozporządzeniu oraz prowadzi szczegółową ewidencję. Umowa natomiast obliguje podczas jazd lokalnych i wówczas pracodawca zobowiązany jest do ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu. Limit ten uzależniony jest od wysokości mieszkańców (zresztą wszystko jest czarno na białym w rozporządzeniu). Gdy jako rozliczenie stosowany jest ryczałt nie trzeba prowadzić ewidencji ale gdy wydatki określane są na podstawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu to jest to obowiązkowe. Zazwyczaj w jednostkach nie zawiera się umów na tego typu jazdy więc sprawa jest prosta: wniosek do szefa o zezwolenie na użycie własnego samochodu, zgoda a następnie rozliczenie wg właściwej stawki i odbiór pieniążków. Pozdrawiam.

  #9731
  malutki1
  Uczestnik

  Pytanie do Nickkita:
  Dlaczego zezwolenie od Burmistrza albo Starosty skoro jednosteki budżetowe jst. mają swoich kierowników lub dyrektorów i Ci, wypełniają obowiązki w zakresie prawa pracy w stosunku do swoich pracowników, tj. nauczycieli….? 😆
  To dyrektor wysyła nauczyciela na szkolenie i określa mu środek transportu… a nie starosta czy burmistrz.

  #9732
  nickkita
  Uczestnik

  Napisałam że zezwolenie od Starosty etc. dla dyrektorów szkół. Jeżeli natomiast chodzi o nauczycieli czy pracowników administracji to oczywiście takie same zasady obowiązują Dyrektora jako pracodawcę (czytaj: dla Dyrektora pracodawcą jest Starosta, dla nauczyciela – Dyrektor szkoły). Czy teraz wszystko jasne?

  #9738
  k-asiek
  Uczestnik

  A ja dodam, że w polityce rachunkowości danej jednostki musi być zapis dopuszczający tzw dowody zastępcze tj bilet czy oświadczenie. Tą informację uzyskałam od zaprzyjaźnionego biegłego rewidenta. Więc myslę że należy to rozważyc.

  #9745
  nickkita
  Uczestnik

  Myślę że nie musi ale może być skoro to stanowi problem w jednostce. Z przepisów jasno wynika, że do rozliczenia kosztów załącza się dokumenty (rachunki) potwierdzające wydatki a wiadomo że bilet, faktura czy inny rachunek potwierdza taki wydatek. A jeżeli nie jest możliwe uzyskanie takich dokumentów to akceptowane jest oświadczenie i tutaj jedynie dyrektor może ustalić jakie przyczyny będzie akceptował w takim oświadczeniu, czy to będzie np. spowodowane odmową wystawienia rachunku przez przewoźnika czy też zguba takiego rachunku, czy może jeszcze coś innego.

  #9769
  alkman
  Uczestnik

  [QUOTE BY= Nickkita] zguba takiego rachunku [/QUOTE]
  Taki przypadek nie kwalifikuje się, bo uzyskanie rachunku było możliwe.

  #9780
  malutki1
  Uczestnik

  dzięki za wszystkie wypowiedzi, pozdrawiam wszystkich użytkowników forum.
  A teraz powiem jak potoczyła się „u mnie” sprawa delegacji: dyrektorzy szkół zostali zobligowani do określenia przypadków braku dokumetnów potwierdzania poniesionych kosztów w stosunku do swoich pracowników – to delegacja gdzie środek transportu określa pracodawca, a kwestię wykorzystywania swojego samochodu do celów służbowych pozostawiono Staroscie i to na podstawie jego decyzji jednostki bedą mogły ponosić wydatki z tyt. rozliczeń przejechanych kilometrów.
  A teraz mam jeszcze jeden pomysł księgowych:
  jeżeli pracownik nie udokumentuje kosztów podróży, to przysługuje mu dieta i ryczałt? Dieta tak, ale ryczałt nie bo nie ma środka transportu . W pewnym sensie to jest też niewykonanie polecenia pracodawcy… 😉

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 21)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.