środa, 14 kwietnia, 2021

dotacje podmiotowe

Home Forum Sektory Samorządy dotacje podmiotowe

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
  • Autor
    Wpisy
  • #20869
    justp
    Uczestnik

    Mam problem chodzi o dotacje udzielane z budżetu jst szkołą niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. Sytuacja dotyczy kwestii zwrotu przekazanych dotacji z uwagi, iż szkoła nie prowadziła działalności edukacyjnej. Jak należy prawidłowo przeprowadzić taką egzekucję? Czy może ktoś miał taki przypadek ?

    #20872
    dorotab
    Uczestnik

    To na jakiej podstawie udzielono tej dotacji. Przecież szkoła musi przed wypłatą każdej kolejnej miesięcznej transzy przedstawić inormację o wykorzystaniu transzy poprzedniej i liczbie uczniów w następnym okresie?
    Nie miałam do czynienia z takim przypadkiem, ale wydaje mi się, iż będą tu miały zastosownie przepisy Kodeksu Cywilnego. Należy więc wezwać organ prowadzący szkołę do zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami liczonymi od daty wypłaty a następnie, jeżeli wezwanie i ostateczne wezwanie nie przyniesie efektu należałoby wystąpić na drogę sadową.

    #20879
    ewamich20
    Uczestnik

    podstawą wezwania do zwrotu dotacji pobranej nienależnie i przypadającej do zwrotu do budżetu jst, jest decyzja administracyjna
    w związku z tym postępowanie egzekucyjne jest prostsze.

    #20880
    darek
    Uczestnik

    tylko decyzja administracyjna ma zostosowanie do dotacji udzielonych przed 2010 r. Po tej dacie trzeba ustalić zasady. W nowej uofp nic nie ma w tym zakresie. Jest jedynie w przepisach wprowadzających, ale tak jak już napisałem, przejściówka ma miejsce do dotacji udzilonych przed 2010 r.

    #20881
    justp
    Uczestnik

    Szkoła owszem przesyłała informacje o liczbie uczniów i sposobie wykorzystania dotacji niemniej jednak zajęcia się nie odbywały. Zwrot dotacji dotyczyłby okresu od IX/2009 do IV/2010. Fajnie?
    Nowa ustawa nie wskazuje na formę samego zwrotu, w art. 252 nowej uofp nie wspomina się o decyzji administracyjnej, trudno tez ustalić jest termin od jakiego mają być liczone odsetki. Wydaje mi się, iż należy wezwać organ prowadzący szkołę do zwrotu dotacji w ciągu 15 dni wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania kolejnych transz dotacji. CO Wy na to??

    #20884
    123456
    Uczestnik

    Zgodnie zprzepisami ( ustawa o syst. oświaty) organ udzielający dotacji ma określone obowiązki kontrolne wobec podmiotu , kożystającego z dotacji. Obowiązkiem samorządu jest ustanowić szczegółowe prawo w tym zakresie ( uchwała rady) i uszczegółowić zakres obowiązków podmiotu dotowanegi oraz prawny zakres kontrolny z ramienia samorządu. Pponadto należy zawrzeć restrykcje wynikające z ujawnionych nieprawidłowości. W takim jak opisujesz przypadku proponuję niezwłocznie wydać decyzję w sprawie zwrotu nienależnie pobranej kwoty dotacji wraz z odsetkami i w określonym terminie. Ponadto w związku z okolicznościami poświadczenia nieprawdy przez podmiot dotowany( z treści domyślam się , że do takiego naruszenia doszło) należy sprawę niezwłocznie kierować do prokuratury , celem zbadania. Natomiast dodatkowo w razie nie uiszczenia w terminie określonej należności z tytułu zwtotu dotacji sprawę należy kierować na drogę sądową w postępowaniu cywilnym . Wydaje mi się , że droga egzekucji administracyjnej na podstawie art. 66 uofp nie ma tu odniesienia. Natomiast zaniechanie działań jak proponuję kwalifikuje organ samorządowy na dyscyplinę budżetową – jako zaniechanie dochodzenia należności budżetowych. Takie mam zdanie , temat jest ciekawy , chętnie poczytam inne opinie koleżeństwa w tej sprawie. Pozdrawiam

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.