środa, 23 września, 2020

dowody księgowe

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Autor
  Wpisy
 • #5680
  audytorz
  Uczestnik

  Czy wyciąg bankowy który jest zestawieniem dowodów wpłaty na rachunek bankowy urzędu może być dowodem zbiorczym? Proszę o pomoc

  #5682
  meg
  Uczestnik

  Dowody zbiorcze to wszelkiego rodzaju zbiorcze zestawienia np. zestawienia wpłat, zestawienie wydatków. Służą one do zaksięgowania pod jedna pozycją w ksiedze finansowej zbioru dowodów źródłowych. Dowody te sa pojedynczo wymienione w dowodzie zbiorczym. Takim przykladem moze m.in być raport kasowy, sporządzony na podstawie dowodów wpłaty i wypłaty gotówki a także wyciąg bankowy , sporządzony przez bank.

  Pozdrawiam

  #5684
  joawar
  Uczestnik

  Tylko, że zgodnie z ustawą o rachunkowości to dowody zbiorcze są sporzadzane przez jednostkę.

  #5686
  meg
  Uczestnik

  Ustawa o rachunkowości Art. 20 ust. 2 mówi o tym ,że podstawą zapisów w księgach rachunkowych sa dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami księgowymi” i takimi m.in sa zewnetrzne obce – otrzymane od kontrahentów, do ktorych zaliczaja sie m.in wyciągi bankowe. Art. 20 ust. 3 mówi o tym , że podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody ksiegowe takie jak zbiorcze itd..
  Zbiorcze sporzadzone przez jednostke moga być również podstawą zapisów, to nie znaczy , że zewnętrzne obce nie mogą byc zbiorczymi jesli posiadaja cechy dowodu zbiorczego.Dla mnie wyciąg bankowy to także dokument zbiorczy pod ktorym podpina się pojedyncze dowody żródłowe.
  Pozdrawiam

  #5688
  joawar
  Uczestnik

  Oczywiście wszystko zależy od prawdziwego kontekstu pytania – czyli co pytający miał na myśli. Ustawa o rachunkowości określa wymogi co do dowodu księgowego i tego na jakiej podstawie dokonujemy zapisów w księgach rachunkowych. Jeśli chodzi o wyciąg bankowy to na jego podstawie możemy zaksiegować tylko te operacje, które ujęto w umowie z bankiem np. prowizja za prowadzenie rachunku bankowego a na które brak załacznika.

  #5691
  mareksp
  Uczestnik

  Trzeba wziąć pod uwagę, że jednostki budżetowe mają obowiązek stosowania zasad ksiegowania zgodnych z opisem funkcjonowania kont zawartch w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont… Zasady funkcjonowania konta 130 okreslają, że podstawą zapisów w zakresie dochodów i wydatków budżetowych są wyłącznie wyciągi bankowe. Natomiast w odniesieniu do ewidencji na kotach 137, 138 i 139 mówi się o dokonywaniu zapisów księgowych na podstawie dowodów bankowych i konieczności zgodności tych zapisów z księgowością banku. Uważam, że wyciąg powinien być podstawą księgowan na koncie rachunku bankowego, przy czym do wyciągu powinny być załączone zatwierdzone do wypłaty dowody źródłowe (w przypadku prowizji i opłat bankowych załączona przez bank nota obciążeniowa). Natomiast sposób dekretacji dowodów księgowych powinien zostać okreslony w polityce rachunkowości. Dekretację można zamieszczać tylko na dołączonych do wyciągu dowodach, pod warunkiem zobowiązania osoby księgującej do sprawdzania zgodności i kompletności tych dowodów z poszczególnymi pozycjami wyciągu. Dodać wypada, że są na rynku profresjonalne programy księgowe, które przenoszą automatycznie zapisy elektronicznego wyciągu bankowego do ksiąg rachunkowych.

  #5696
  mariagmm1
  Uczestnik

  Każdy wyciąg bankowy stanowi zbiorcze zestawienie dokonanych operacji. Więc jeśli w polityce rachunkowości zaznaczymy, że dekretacja na wyciągu bankowym dotyczy poszczególnych operacji, po sprawdzeniu z dokumentami żródłowymi np. fakturami, listami płac, to księgujemy operacje z wyciagu bankowego w korespondencji z kontami rozrachunkowymi. I jest to zgodne z ustawą o rachunkowości.

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.