wtorek, 5 lipca, 2022

Działalność gospodarcza urzędnika

Home Forum Sektory Samorządy Działalność gospodarcza urzędnika

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Autor
  Wpisy
 • #23207
  dorotab
  Uczestnik

  Witam. Jak sądzicie, czy na podstawie zapisów art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych, można poprosić pracowników prowadzących działalność gospodarczą o złożenie oświadczenia, iż nie wykonują w ramach tej działalności zajęć pozostających w sprzeczności czy też kolidujących z ich zajęciami służbowymi?

  #23208
  terka
  Uczestnik

  Oczywiście że mozna to zrobić – na podstawie art. 31 w/w ustawy.

  Art. 31.
  1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
  2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter. Pracownik ten jest również obowiązany składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospo-darczej.
  3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć kie-rownikowi jednostki, w której jest zatrudnion, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności go-spodarczej lub zmiany jej charakteru.
  4. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na pracownika samorządowego, o którym mowa w ust. 1, jest na-kładana kara upomnienia albo nagany. Przepisy art. 109 § 2 i art. 110–113 Ko-deksu pracy stosuje się odpowiednio.
  5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działal-ności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Ko-deksu karnego.

  #23209
  dorotab
  Uczestnik

  Witam. Zdałam sobie sprawę, że źle sfomułowałam pytanie. Bardziej chodzi mi o to, czy można żądać od pracownika oświadczenia o znajomości treści art. 31 ust. 1 oraz świadomości konsekwencji podjęcia takich zajęć. Przepisy nie mówią wprost o konieczności złożenia takiego oświadczenia, w szczególności że pracownik nie musi nawet zgłaszać pracodawcy, że podjąć jakiekolwiek inne zajęcia, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej. Spotkałam się już z takimi oświadczeniami. Czy może spotkać się takie działanie z zarzutem sprzeczności z prawem? O oburzeniu pracowników nie wspominam.

  #23210
  scypion
  Uczestnik

  Tak jak Terka wskazała:
  „3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć kie-rownikowi jednostki, w której jest zatrudnion, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności go-spodarczej lub zmiany jej charakteru.”

  Pracownik składa oświadczenie – najczęściej w chwili nawiązania stosunku pracy. Oświadczenie to jest odebrane na podstawie cytowanego przepisu, nic nie stoi na przeszkodzie w treści oświadczenia podać jego brzmienie, do tego konsekwencje za podanie nieprawdy.

  W terminie późniejszym – można żądać złożenia oświadczenia o znajomości treści art 31, a robi się to tak:
  Przełożony wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych polecenie służbowe zapoznania się z postanowieniami art. 30 i 31 ustawy o pracownikach samorządowych, a chwilę potem – złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu art 30 i 31 – i po sprawie.

  Podejmowanie innego zajęcia masz wskazane wprost w art 31 ust 3 „(…) w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.” czyli jeśli podejmujesz działalność lub zmieniasz jej profil – jest się obowiązanym składać oświadczenie.

  Oburzenie pracowników? Na co?

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.